Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 21
Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 01

₫ 9.5 triệu

09/20/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 01

333 m2
₫ 32 triệu

08/25/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 11

45 m2
₫ 15 triệu

09/19/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

150 m2
2
₫ 45 triệu

09/19/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 04

700 m2

09/19/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

35 m2
₫ 6 triệu

09/18/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 13

162 m2
₫ 35 triệu

09/18/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 03

₫ 35 triệu

09/16/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 10

₫ 38 triệu

09/16/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 13

₫ 40 triệu

09/16/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 14

₫ 40 triệu

09/16/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 14

₫ 27 triệu

09/16/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 08

₫ 20 triệu

09/16/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

₫ 35 triệu

09/16/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

₫ 35 triệu

09/16/2020