Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 42
Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 108 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 53 triệu

02/20/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 96 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

96 m2
₫ 29 triệu

02/19/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 85 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

85 m2
₫ 79 triệu

02/19/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 187 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

187 m2
₫ 59 triệu

02/19/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 135 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

135 m2
₫ 34 triệu

02/15/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 230 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

230 m2
₫ 84 triệu

02/15/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 230 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

230 m2
₫ 90 triệu

02/15/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 90 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

90 m2
₫ 28 triệu

02/15/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 90 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

90 m2
₫ 50 triệu

02/15/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 92 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

92 m2
₫ 55 triệu

02/15/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 410 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

410 m2
₫ 100 triệu

02/15/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 410 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

410 m2
₫ 110 triệu

02/15/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 90 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

90 m2
₫ 50 triệu

02/15/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 150 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

150 m2
₫ 30 triệu

02/15/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 300 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

300 m2
₫ 70 triệu

02/15/2020