Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

1 - 8 của 8
Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 200 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

200 m2
Đông Bắc
₫ 50 triệu

01/14/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 250 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

250 m2
₫ 134 triệu

01/10/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 200 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

200 m2
₫ 196 triệu

01/08/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 400 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

400 m2
Nam
₫ 110 triệu

06/16/2017

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 270 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

270 m2
₫ 50 triệu

06/14/2017

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 40 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Tây

40 m2
₫ 20 triệu

04/01/2017

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 117 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

117 m2
₫ 55 triệu

03/29/2017

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 75 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

75 m2
₫ 60 triệu

10/29/2016