Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

1 - 11 của 11
Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 50 triệu

09/20/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

80 m2
₫ 28 triệu

09/20/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

40 m2
₫ 35 triệu

09/20/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

200 m2
₫ 35 triệu

09/19/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

89 m2
₫ 16 triệu

09/18/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

300 m2
₫ 30 triệu

09/14/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

₫ 35 tỷ

09/12/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

77 m2
₫ 12 triệu

09/12/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

90 m2
₫ 25 triệu

09/11/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

₫ 35 triệu

09/01/2020

Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

65 m2
₫ 35 triệu

08/31/2020