Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 177
Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 2500 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

2500 m2
₫ 90 triệu

02/24/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 100 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

100 m2
1
₫ 30 triệu

02/24/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 100 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

100 m2
₫ 25 triệu

02/24/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 45 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

45 m2
₫ 30 triệu

02/23/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 300 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

300 m2
₫ 30 triệu

02/23/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 80 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

80 m2
₫ 20 triệu

02/22/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 85 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

85 m2
₫ 15 triệu

02/22/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 120 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Lợi Ðông

120 m2
₫ 35 triệu

02/22/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 40 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

40 m2
1
₫ 39 triệu

02/22/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 80 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Ðông

80 m2
1
₫ 15 triệu

02/21/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 120 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

120 m2
₫ 36 triệu

02/21/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 100 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

100 m2
₫ 37 triệu

02/20/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 30 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

30 m2
₫ 8 triệu

02/20/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 65 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

65 m2
₫ 35 triệu

02/20/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 0 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

₫ 35 triệu

02/20/2020