Cho thuê Mặt bằng bán lẻ tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 28
Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 0 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cầu Kho

₫ 200 triệu

07/04/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 0 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

₫ 90 triệu

07/04/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 300 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Phạm Ngũ Lão

300 m2
₫ 100 triệu

07/04/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 84 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

84 m2
₫ 60 triệu

07/03/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 98 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Phạm Ngũ Lão

98 m2
₫ 210 triệu

07/02/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 56 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

56 m2
₫ 55 triệu

07/01/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 108 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Phạm Ngũ Lão

108 m2
₫ 70 triệu

06/30/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 90 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

90 m2
₫ 120 triệu

06/29/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 100 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

100 m2
₫ 75 triệu

06/28/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 99 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

99 m2
₫ 60 triệu

06/27/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 160 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

160 m2
₫ 350 triệu

06/27/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 120 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

120 m2
₫ 170 triệu

06/27/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 40 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

40 m2
₫ 80 triệu

06/27/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 144 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

144 m2
₫ 250 triệu

06/25/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 100 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình

100 m2
1
₫ 20 triệu

06/25/2020