Cho thuê Mặt bằng bán lẻ tại Phường Bến Thành, Quận 1

1 - 7 của 7
Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 160 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

160 m2
₫ 350 triệu

06/27/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 40 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

40 m2
₫ 80 triệu

06/27/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 100 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

100 m2
₫ 60 triệu

06/24/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 75 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

75 m2
₫ 70 triệu

06/24/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 210 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

210 m2
₫ 360 triệu

06/23/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 84 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

84 m2
₫ 60 triệu

06/20/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 1024 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

₫ 600 triệu

06/18/2020