Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

1 - 10 của 10
Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 56 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

56 m2
₫ 55 triệu

01/18/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 90 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

90 m2
₫ 120 triệu

01/18/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 1024 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

₫ 600 triệu

01/17/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 100 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

100 m2
₫ 75 triệu

01/15/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 180 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

180 m2
₫ 120 triệu

01/13/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 300 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

300 m2
₫ 155 triệu

01/13/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 100 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

100 m2
₫ 60 triệu

01/11/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 0 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

₫ 90 triệu

01/08/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 395 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

395 m2
₫ 80 triệu

10/24/2017

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 80 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

80 m2
₫ 63 triệu

10/12/2017