Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 104
Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 300 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

300 m2
₫ 138 triệu

01/21/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 240 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

240 m2
₫ 300 triệu

01/21/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 60 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

60 m2
₫ 15 triệu

01/21/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 240 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

240 m2
Tây
1
₫ 4 tỷ

01/19/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 600 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

600 m2
₫ 49 triệu

01/18/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 100 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

100 m2
₫ 14 triệu

01/18/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 112 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Sơn Nhì

112 m2
5
₫ 25 triệu

01/18/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 56 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

56 m2
₫ 55 triệu

01/18/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 90 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

90 m2
₫ 120 triệu

01/18/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 130 m2 tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 01

130 m2
₫ 50 triệu

01/18/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 135 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

135 m2
₫ 37 triệu

01/18/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 160 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

160 m2
Nam
2
₫ 160 triệu

01/17/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 1024 m2 tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

₫ 600 triệu

01/17/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 179 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Hòa Thạnh

179 m2
₫ 350 triệu

01/17/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 16 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

16 m2
₫ 37 triệu

01/16/2020