Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận Long Biên, TP.Hà Nội

1 - 8 của 8
Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 135 m2 tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Giang Biên

135 m2
₫ 22 triệu

12/07/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 75 m2 tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Giang Biên

75 m2
₫ 10 triệu

12/06/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 25 m2 tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Ngọc Lâm

25 m2
₫ 5 triệu

12/06/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 700 m2 tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

700 m2
₫ 70 triệu

12/05/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 32 m2 tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Việt Hưng

32 m2
₫ 7 tỷ

11/29/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 0 m2 tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Giang Biên

₫ 8 triệu

11/26/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 45 m2 tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

45 m2
₫ 15 triệu

11/23/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 30 m2 tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Giang Biên

30 m2
Đông Nam
₫ 9 triệu

03/31/2017