Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

1 - 9 của 9
Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 24 m2 tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Trần Hưng Đạo

24 m2
₫ 24 triệu

12/02/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 20 m2 tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Đồng Xuân

20 m2
₫ 15 triệu

11/30/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 130 m2 tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Cửa Đông

130 m2
₫ 100 triệu

11/29/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 20 m2 tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Bông

20 m2
₫ 15 triệu

11/28/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 12 m2 tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Bài

12 m2
₫ 10 triệu

11/27/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 60 m2 tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Đồng Xuân

60 m2
₫ 33 triệu

11/25/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 72 m2 tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Trần Hưng Đạo

72 m2
₫ 12 triệu

04/06/2017

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 20 m2 tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Bông

20 m2
₫ 20 triệu

04/04/2017

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 50 m2 tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Cửa Nam

50 m2
Bắc
₫ 5 triệu

10/24/2016