Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận Đống Đa, TP.Hà Nội

1 - 15 của 18
Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 0 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Hạ

₫ 30 triệu

12/04/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 0 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Kim Liên

₫ 45 triệu

12/04/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 60 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Ô Chợ Dừa

60 m2
₫ 18 triệu

12/03/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 100 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Kim Liên

100 m2
₫ 75 triệu

11/29/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 150 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Tự

150 m2
₫ 100 triệu

11/29/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 30 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Láng Hạ

30 m2
₫ 13 triệu

11/28/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 20 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Khâm Thiên

20 m2
₫ 16 triệu

11/27/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 20 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Khâm Thiên

20 m2
₫ 16 triệu

11/27/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 40 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Khương Thượng

40 m2
₫ 17 triệu

11/27/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 40 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Khương Thượng

40 m2
₫ 17 triệu

11/27/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 50 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Khương Thượng

50 m2
₫ 17 triệu

11/27/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 50 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Khương Thượng

50 m2
₫ 17 triệu

11/27/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 30 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Tự

30 m2
₫ 17 triệu

11/27/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 120 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Kim Liên

120 m2
₫ 60 triệu

11/27/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 152 m2 tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Tự

152 m2
₫ 59 triệu

09/28/2017