Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Quận Ba Đình, TP.Hà Nội

1 - 14 của 14
Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 460 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

460 m2
₫ 110 triệu

11/14/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 110 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

₫ 250 triệu

11/11/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 120 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

120 m2
₫ 20 triệu

2/15/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 600 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Liễu Giai

600 m2
₫ 60 triệu

5/16/2018

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 4000 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Ngọc Khánh

4000 m2
₫ 620 triệu

5/10/2018

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 85 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Quán Thánh

85 m2
₫ 300 triệu

5/10/2018

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 75 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

75 m2
₫ 60 triệu

5/10/2018

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 80 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Cống Vị

80 m2
₫ 18 triệu

5/10/2018

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 3000 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Thành Công

3000 m2
₫ 400 triệu

5/10/2018

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 70 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Thành Công

70 m2
₫ 7 triệu

5/10/2018

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 4000 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Ngọc Khánh

4000 m2
₫ 400 triệu

5/10/2018

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 48 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Quán Thánh

48 m2
₫ 200 triệu

5/3/2018

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 35 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Quán Thánh

35 m2

5/3/2018

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 35 m2 tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Thành Công

35 m2

9/15/2017