Cho thuê Mặt bằng bán lẻ tại Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm

1 - 15 của 18
Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 400 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

400 m2
₫ 29 triệu

07/06/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 150 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

150 m2
₫ 25 triệu

07/06/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 200 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

200 m2
₫ 30 triệu

07/06/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 200 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

200 m2
₫ 3 triệu

07/06/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 136 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

136 m2
Đông
₫ 7 triệu

07/06/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 170 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

170 m2
₫ 19 triệu

07/06/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 150 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

150 m2
₫ 10 triệu

07/06/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 500 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

500 m2
₫ 12 triệu

07/06/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 204 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

204 m2

07/06/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 200 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

200 m2
₫ 30 triệu

07/06/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 320 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

320 m2
₫ 25 triệu

07/04/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 90 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

90 m2
₫ 22 triệu

07/01/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 0 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

₫ 8 triệu

06/30/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 170 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

170 m2
₫ 8 triệu

06/30/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 30 m2 tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

30 m2
Đông Nam
₫ 9 triệu

06/30/2020