Cho thuê Mặt bằng bán lẻ tại Phường 1, Tp. Vũng Tàu

1 - 6 của 6
Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 136 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 1

136 m2
Tây Bắc
₫ 50 triệu

07/03/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 111 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 1

111 m2
Tây Nam
₫ 25 triệu

06/27/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 136 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 1

136 m2
Tây Bắc
₫ 50 triệu

06/27/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 500 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 1

500 m2
₫ 110 triệu

06/27/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 3500 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 1

3500 m2
Tây Nam
₫ 470 triệu

06/27/2020

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 70 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 1

70 m2
Tây Bắc
₫ 35 triệu

06/17/2020