Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Việt Nam

1 - 15 của 389
Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 30 m2 tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 04

30 m2
Đông Bắc
₫ 4 triệu

12/09/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 29 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Quý

29 m2
Bắc
1
₫ 7 triệu

12/09/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 700 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

700 m2
Đông Nam
₫ 55 triệu

12/09/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 16 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

16 m2
₫ 10 triệu

12/09/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 57 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

57 m2
₫ 22 triệu

12/09/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 70 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

70 m2
₫ 28 triệu

12/09/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 80 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

80 m2
₫ 18 triệu

12/09/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 80 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

80 m2
₫ 18 triệu

12/09/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 50 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

50 m2
₫ 10 triệu

12/09/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 108 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

108 m2
₫ 12 triệu

12/09/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 35 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

35 m2
₫ 7 triệu

12/09/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 60 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

60 m2
₫ 20 triệu

12/09/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 30 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

30 m2
₫ 15 triệu

12/09/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 369 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

369 m2
₫ 55 triệu

12/09/2019