Cho thuê mặt bằng bán lẻ tại Việt Nam

1 - 15 của 449
Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 60 m2 tại Quận Tây Hồ

TP.Hà Nội, Quận Tây Hồ, Phường Tứ Liên

60 m2
₫ 15 triệu

12/12/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 100 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 14

₫ 150 triệu

12/12/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 75 m2 tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

75 m2
₫ 10 triệu

12/12/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 380 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

380 m2
₫ 150 triệu

12/12/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 80 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

80 m2
₫ 18 triệu

12/12/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 100 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

100 m2
₫ 25 triệu

12/12/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 40 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

40 m2
₫ 10 triệu

12/12/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 100 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

100 m2
₫ 16 triệu

12/12/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 280 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

280 m2
₫ 163 triệu

12/12/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 135 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

135 m2
₫ 51 triệu

12/12/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 100 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

100 m2
₫ 30 triệu

12/12/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 60 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

60 m2
₫ 16 triệu

12/12/2019

Cho thuê Mặt bằng bán lẻ 40 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

40 m2
₫ 16 triệu

12/12/2019