Cho thuê Kho xưởng tại Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 41
Cho thuê Kho xưởng 0 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

₫ 30 triệu

05/25/2020

Cho thuê Kho xưởng 1440 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Trung

1440 m2
₫ 115 triệu

05/25/2020

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Tây

1500 m2
₫ 100 triệu

05/25/2020

Cho thuê Kho xưởng 2100 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

2100 m2
₫ 165 triệu

05/25/2020

Cho thuê Kho xưởng 13000 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Trung

13000 m2
₫ 1.5 tỷ

05/25/2020

Cho thuê Kho xưởng 5000 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

5000 m2
₫ 275 triệu

05/25/2020

Cho thuê Kho xưởng 204 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

204 m2
₫ 30 triệu

05/25/2020

Cho thuê Kho xưởng 2350 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Trung

2350 m2
₫ 188 triệu

05/25/2020

Cho thuê Kho xưởng 900 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

900 m2
₫ 60 triệu

05/25/2020

Cho thuê Kho xưởng 530 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

530 m2
₫ 30 triệu

05/22/2020

Cho thuê Kho xưởng 1900 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

1900 m2
₫ 80 triệu

05/22/2020

Cho thuê Kho xưởng 540 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

540 m2
₫ 65 triệu

05/22/2020

Cho thuê Kho xưởng 240 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

240 m2
₫ 18 triệu

05/22/2020

Cho thuê Kho xưởng 400 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

400 m2
₫ 27 triệu

05/21/2020

Cho thuê Kho xưởng 1600 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

1600 m2
₫ 95 triệu

05/20/2020