Cho thuê kho xưởng tại Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 22
Cho thuê kho 12m*30m đường 14m

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

359 m2
₫ 20 triệu

12/05/2019

Cho thuê Kho xưởng 157.5 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

157.5 m2
₫ 21 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 1600 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Chiểu

1600 m2
₫ 120 triệu

12/06/2019

Cho thuê Kho xưởng 5000 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

5000 m2
₫ 325 triệu

12/06/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

1000 m2
₫ 70 triệu

12/06/2019

Cho thuê Kho xưởng 2350 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Chiểu

2350 m2
₫ 80 triệu

12/05/2019

Cho thuê Kho xưởng 1600 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Xuân

1600 m2
₫ 80 triệu

12/04/2019

Cho thuê Kho xưởng 0 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Trung

₫ 200 triệu

12/04/2019

Cho thuê Kho xưởng 2500 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Trung

2500 m2
₫ 200 triệu

12/03/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

1000 m2
₫ 70 triệu

12/03/2019

Cho thuê Kho xưởng 900 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

900 m2
₫ 60 triệu

11/30/2019

Cho thuê Kho xưởng 750 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Trung

750 m2
₫ 52 triệu

11/29/2019

Cho thuê Kho xưởng 0 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Trung

₫ 52 triệu

11/29/2019

Cho thuê Kho xưởng 750 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Trung

750 m2
₫ 52 triệu

11/27/2019

Cho thuê Kho xưởng 750 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Trung

750 m2
₫ 52 triệu

11/27/2019