Cho thuê kho xưởng tại Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

1 - 10 của 10
Cho thuê Kho xưởng 800 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tây Thạnh

800 m2
₫ 70 triệu

11/15/2019

Cho thuê Kho xưởng 152 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Sơn Kỳ

₫ 12 triệu

11/7/2019

Cho thuê Kho xưởng 300 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Thạnh

300 m2

11/4/2019

Cho thuê Kho xưởng 200 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tây Thạnh

200 m2
₫ 23 triệu

11/4/2019

Cho thuê Kho xưởng 6486 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tây Thạnh

6486 m2

11/1/2019

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Sơn Kỳ

1500 m2
₫ 45 triệu

10/31/2019

Cho thuê Kho xưởng 120 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Sơn Kỳ

120 m2
₫ 6 triệu

1/26/2018

Cho thuê Kho xưởng 366 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thọ Hoà

366 m2
₫ 24 triệu

1/26/2018

Cho thuê Kho xưởng 100 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tây Thạnh

100 m2
₫ 6.5 triệu

1/26/2018

Cho thuê Kho xưởng 800 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tây Thạnh

800 m2
₫ 60 triệu

1/5/2018