Cho thuê kho xưởng tại Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

1 - 8 của 8
Cho thuê Kho xưởng 160 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thạnh

160 m2
₫ 26 tỷ

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Sơn Kỳ

1500 m2
₫ 45 triệu

12/02/2019

Cho thuê Kho xưởng 6486 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tây Thạnh

6486 m2

12/02/2019

Cho thuê Kho xưởng 800 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tây Thạnh

800 m2
₫ 70 triệu

12/02/2019

Cho thuê Kho xưởng 120 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Sơn Kỳ

120 m2
₫ 6 triệu

01/26/2018

Cho thuê Kho xưởng 366 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thọ Hoà

366 m2
₫ 24 triệu

01/26/2018

Cho thuê Kho xưởng 100 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tây Thạnh

100 m2
₫ 6.5 triệu

01/26/2018

Cho thuê Kho xưởng 800 m2 tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tây Thạnh

800 m2
₫ 60 triệu

01/05/2018