Mua bán nhà tại TP.Hà Nội

1 - 12 của 12
500 m2 Factory Warehouse for rent in District Tan Binh

Ho Chi Minh, District Tan Binh, Ward 15

500 m2
₫ 55 triệu

12/09/2019

9950 m2 Factory Warehouse for rent in District Tan Binh

Ho Chi Minh, District Tan Binh, Ward 02

9950 m2
₫ 1.373 tỷ

12/09/2019

500 m2 Factory Warehouse for rent in District Tan Binh

Ho Chi Minh, District Tan Binh, Ward 15

500 m2
₫ 35 triệu

12/02/2019

115 m2 Factory Warehouse for rent in District Tan Binh

Ho Chi Minh, District Tan Binh, Ward 14

115 m2
₫ 26 triệu

12/01/2019

24814 m2 Factory Warehouse for rent in District Tan Binh

Ho Chi Minh, District Tan Binh, Ward 04

24814 m2

11/28/2019

1000 m2 Factory Warehouse for rent in District Tan Binh

Ho Chi Minh, District Tan Binh, Ward 15

1000 m2
₫ 110 triệu

01/25/2018

350 m2 Factory Warehouse for rent in District Tan Binh

Ho Chi Minh, District Tan Binh, Ward 02

350 m2

01/25/2018

120 m2 Factory Warehouse for rent in District Tan Binh

Ho Chi Minh, District Tan Binh, Ward 12

120 m2
₫ 14 triệu

01/25/2018

500 m2 Factory Warehouse for rent in District Tan Binh

Ho Chi Minh, District Tan Binh, Ward 12

500 m2
₫ 40 triệu

01/25/2018

300 m2 Factory Warehouse for rent in District Tan Binh

Ho Chi Minh, District Tan Binh, Ward 14

300 m2
₫ 24 triệu

01/25/2018

300 m2 Factory Warehouse for rent in District Tan Binh

Ho Chi Minh, District Tan Binh, Ward 04

300 m2
₫ 28 triệu

01/25/2018