Cho thuê kho xưởng tại Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

1 - 14 của 14
Cho thuê Kho xưởng 200 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

200 m2
₫ 6 triệu

11/21/2019

Cho thuê Kho xưởng 230 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

230 m2
₫ 29.9 triệu

11/20/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

500 m2
₫ 55 triệu

11/18/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 04

500 m2
₫ 75 triệu

11/15/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

500 m2
₫ 75 triệu

11/15/2019

Cho thuê Kho xưởng 24814 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 04

24814 m2

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 9950 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

9950 m2

11/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

1000 m2
₫ 110 triệu

01/25/2018

Cho thuê Kho xưởng 350 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

350 m2

01/25/2018

Cho thuê Kho xưởng 120 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

120 m2
₫ 14 triệu

01/25/2018

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

500 m2
₫ 40 triệu

01/25/2018

Cho thuê Kho xưởng 300 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 14

300 m2
₫ 24 triệu

01/25/2018

Cho thuê Kho xưởng 300 m2 tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 04

300 m2
₫ 28 triệu

01/25/2018