Cho thuê kho xưởng tại Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 81
Cho thuê Kho xưởng 800 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà B

800 m2
₫ 36 triệu

01/18/2020

Cho thuê Kho xưởng 800 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, P.Bình Hưng Hoà

800 m2
₫ 40 triệu

01/18/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, P.Bình Hưng Hoà

1000 m2
₫ 50 triệu

01/18/2020

Cho thuê Kho xưởng 448 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông A

448 m2
₫ 30 triệu

01/18/2020

Cho thuê Kho xưởng 200 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông

200 m2
₫ 18 triệu

01/18/2020

Cho thuê Kho xưởng 300 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông

300 m2
₫ 22 triệu

01/18/2020

Cho thuê Kho xưởng 157 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông

157 m2
₫ 16 triệu

01/18/2020

Cho thuê Kho xưởng 218 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà A

218 m2
₫ 20 triệu

01/18/2020

Cho thuê Kho xưởng 160 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông A

160 m2
₫ 15 triệu

01/18/2020

Cho thuê Kho xưởng 244 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Tân Tạo

244 m2
₫ 16 triệu

01/18/2020

Cho thuê Kho xưởng 250 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông A

250 m2
₫ 18 triệu

01/18/2020

Cho thuê Kho xưởng 200 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông A

200 m2
₫ 17 triệu

01/18/2020

Cho thuê Kho xưởng 156 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông

156 m2
₫ 16 triệu

01/18/2020

Cho thuê Kho xưởng 155 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông

155 m2
₫ 15 triệu

01/18/2020

Cho thuê Kho xưởng 149 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông A

149 m2
₫ 15 triệu

01/18/2020