Cho thuê Kho xưởng tại Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 98
Cho thuê Kho xưởng 160 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông A

160 m2
Đông
₫ 13 triệu

07/14/2020

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà A

500 m2
Đông
₫ 33 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 160 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà

160 m2
₫ 11 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 300 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông A

300 m2
Tây
₫ 22 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 293 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà A

293 m2
₫ 20 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 250 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà

250 m2
₫ 22 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 160 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông

160 m2
₫ 15 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 160 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông

160 m2
₫ 15 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 160 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà

160 m2
₫ 15 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 160 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà A

160 m2
₫ 15 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 170 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông B

170 m2
Tây
1
₫ 10 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 192 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà A

192 m2
₫ 18 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 160 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, P.Bình Hưng Hoà

160 m2
₫ 11 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 170 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông B

170 m2
Tây
1
₫ 13 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 200 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông B

200 m2
1
₫ 17 triệu

07/13/2020