Cho thuê Kho xưởng tại Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 105
Cho thuê Kho xưởng 4600 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông A

4600 m2
₫ 184 triệu

05/25/2020

Cho thuê Kho xưởng 5000 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà A

5000 m2
₫ 102.08 triệu

05/25/2020

Cho thuê Kho xưởng 2800 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông B

2800 m2
₫ 210 triệu

05/25/2020

Cho thuê Kho xưởng 3100 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Tân Tạo

3100 m2
₫ 201.5 triệu

05/25/2020

Cho thuê Kho xưởng 2500 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà A

2500 m2
₫ 142 triệu

05/25/2020

Cho thuê Kho xưởng 13000 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Tân Tạo

13000 m2
₫ 560 triệu

05/25/2020

Cho thuê Kho xưởng 2592 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Tân Tạo A

2592 m2
₫ 168.48 triệu

05/23/2020

Cho thuê Kho xưởng 1800 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Tân Tạo

1800 m2
₫ 60 triệu

05/23/2020

Cho thuê Kho xưởng 435 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà A

435 m2
₫ 42 triệu

05/22/2020

Cho thuê Kho xưởng 480 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông B

480 m2
₫ 55 triệu

05/22/2020

Cho thuê Kho xưởng 600 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà B

600 m2
Tây
₫ 32 triệu

05/22/2020

Cho thuê Kho xưởng 200 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông A

200 m2
Đông
₫ 15 tỷ

05/22/2020

Cho thuê Kho xưởng 160 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông A

160 m2
Tây
₫ 14 triệu

05/22/2020

Cho thuê Kho xưởng 200 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông A

200 m2
₫ 12 triệu

05/22/2020

Cho thuê Kho xưởng 250 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà

250 m2
₫ 12 triệu

05/22/2020