Cho thuê kho xưởng tại Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 106
Cho thuê kho xưởng tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà A

2500 m2
₫ 142 triệu

09/25/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Tân Tạo

3100 m2
₫ 201.5 triệu

09/25/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông A

4600 m2
₫ 184 triệu

09/25/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà A

5000 m2
₫ 102.08 triệu

09/25/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông B

2800 m2
₫ 210 triệu

09/25/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, P.Bình Hưng Hoà

6000 m2
₫ 450 triệu

09/25/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông

7500 m2
₫ 500 triệu

09/25/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông A

1000 m2
₫ 65 triệu

09/25/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông A

500 m2
₫ 27 triệu

09/25/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông A

160 m2
₫ 13 triệu

09/24/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông A

200 m2
₫ 13 triệu

09/24/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà A

300 m2
₫ 22 triệu

09/24/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà A

160 m2
₫ 12 triệu

09/24/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Tân Tạo

13000 m2
₫ 560 triệu

09/22/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông A

160 m2
1
₫ 10 triệu

09/21/2020