Cho thuê Kho xưởng tại Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 98
Cho thuê Kho xưởng 200 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông A

₫ 20 triệu

08/08/2020

Cho thuê Kho xưởng 4100 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường An Lạc

4100 m2
₫ 330 triệu

08/08/2020

Cho thuê Kho xưởng 400 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà B

400 m2
2
₫ 22 triệu

08/08/2020

Cho thuê Kho xưởng 800 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà B

800 m2
₫ 65 triệu

08/08/2020

Cho thuê Kho xưởng 400 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà B

400 m2
2
₫ 22 triệu

08/08/2020

Cho thuê Kho xưởng 6000 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Tân Tạo

6000 m2
₫ 44 triệu

08/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 6000 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, P.Bình Hưng Hoà

6000 m2
₫ 450 triệu

08/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 7500 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông

7500 m2
₫ 500 triệu

08/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 2800 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông B

2800 m2
₫ 210 triệu

08/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 3100 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Tân Tạo

3100 m2
₫ 201.5 triệu

08/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 5000 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà A

5000 m2
₫ 102.08 triệu

08/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 2500 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà A

2500 m2
₫ 142 triệu

08/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 4600 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông A

4600 m2
₫ 184 triệu

08/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 300 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông B

300 m2
₫ 22 triệu

08/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 300 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà B

300 m2
₫ 13 triệu

08/07/2020