Cho thuê kho xưởng tại Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 30
Cho thuê kho xưởng tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long A

₫ 550 triệu

10/11/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

700 m2
₫ 77 triệu

09/29/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Trường Thạnh

900 m2
₫ 90 triệu

09/23/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Bình

1000 m2
₫ 65 triệu

09/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Trường Thạnh

1000 m2
₫ 117 triệu

09/19/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

550 m2
₫ 32 triệu

10/24/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Tăng Nhơn Phú B

350 m2
₫ 30 triệu

09/26/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Tăng Nhơn Phú B

700 m2
₫ 65 triệu

09/26/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

840 m2
₫ 60 triệu

09/23/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

700 m2
₫ 77 triệu

09/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Hiệp Phú

5000 m2
₫ 350 triệu

09/19/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Trường

2400 m2
₫ 100 triệu

09/19/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

1000 m2
₫ 55 triệu

10/23/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

1000 m2
₫ 150 triệu

10/23/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long A

840 m2
₫ 60 triệu

10/15/2020