Cho thuê kho xưởng tại Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 15
Cho thuê Kho xưởng 1100 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

1100 m2
₫ 75 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

1500 m2
₫ 79 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 2400 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Trường

2400 m2
₫ 100 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 1170 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Tân Phú

1170 m2
₫ 115 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

500 m2
₫ 30 triệu

12/07/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long A

500 m2
₫ 80 triệu

12/06/2019

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

1500 m2
₫ 80 triệu

12/03/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Hiệp Phú

1000 m2
₫ 80 triệu

12/03/2019

Cho thuê Kho xưởng 0 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

₫ 240 triệu

12/02/2019

Cho thuê Kho xưởng 100 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

100 m2
₫ 8 triệu

12/02/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

500 m2
₫ 60 triệu

11/30/2019

Cho thuê Kho xưởng 300 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

300 m2
0
₫ 20 triệu

11/27/2019

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường 9

1500 m2
₫ 825 triệu

01/22/2018

Cho thuê Kho xưởng 1200 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Tân Phú

1200 m2

01/22/2018

Cho thuê Kho xưởng 1100 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Tăng Nhơn Phú B

1100 m2

01/22/2018