Cho thuê kho xưởng tại Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 17
Cho thuê Kho xưởng 700 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

700 m2
₫ 70 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 246 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

246 m2
₫ 18.75 triệu

11/26/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

500 m2
₫ 35 triệu

11/26/2019

Cho thuê Kho xưởng 315 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Bình Thuận

315 m2
₫ 24 triệu

11/26/2019

Cho thuê Kho xưởng 700 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Bình Thuận

700 m2
₫ 70 triệu

11/25/2019

Cho thuê Kho xưởng 900 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

900 m2
₫ 65 triệu

11/25/2019

Cho thuê Kho xưởng 700 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

700 m2
₫ 60 triệu

01/19/2018

Cho thuê Kho xưởng 20060 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Kiểng

20060 m2
₫ 2 triệu

01/19/2018

Cho thuê Kho xưởng 1399 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

1399 m2
₫ 82 triệu

01/19/2018

Cho thuê Kho xưởng 550 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Kiểng

550 m2
₫ 32 triệu

01/19/2018

Cho thuê Kho xưởng 220 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

220 m2
₫ 15 triệu

01/19/2018

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

500 m2
₫ 30 triệu

01/19/2018

Cho thuê Kho xưởng 999 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Ðông

999 m2
₫ 69 triệu

01/19/2018

Cho thuê Kho xưởng 300 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

300 m2
₫ 21 triệu

01/19/2018

Cho thuê Kho xưởng 150 m2 tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Ðông

150 m2
₫ 10 triệu

01/19/2018