Cho thuê kho xưởng tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 34
Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Ðông

500 m2
₫ 49 triệu

12/15/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

500 m2
3
₫ 49 triệu

12/15/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Ðông

500 m2
₫ 49 triệu

12/15/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Cát Lái

1000 m2
₫ 88 triệu

12/15/2019

Cho thuê Kho xưởng 200 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Ðông

200 m2
₫ 15 triệu

12/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 350 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

350 m2
₫ 30 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 680 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

680 m2
₫ 50 triệu

12/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 552 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

552 m2
₫ 170 triệu

12/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Cát Lái

1000 m2
₫ 88 triệu

12/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 160 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Ðông

160 m2
₫ 35 triệu

12/10/2019

Cho thuê Kho xưởng 630 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

630 m2
₫ 35 triệu

12/10/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Cát Lái

1000 m2
₫ 100 triệu

12/10/2019

Cho thuê Kho xưởng 160 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

160 m2
₫ 30 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 630 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

630 m2
₫ 35 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

500 m2
3
₫ 49 triệu

12/09/2019