Cho thuê kho xưởng tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 16
Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

500 m2
₫ 60 triệu

01/18/2020

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Ðông

500 m2
₫ 49 triệu

01/15/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Cát Lái

1000 m2
₫ 88 triệu

01/15/2020

Cho thuê Kho xưởng 300 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

300 m2
₫ 40 triệu

01/15/2020

Cho thuê Kho xưởng 220 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

220 m2
₫ 20 triệu

01/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 180 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

180 m2
₫ 26 triệu

01/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 380 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

380 m2
₫ 100 triệu

01/10/2020

Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

1300 m2
₫ 104 triệu

01/09/2020

Cho thuê Kho xưởng 270 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

270 m2
₫ 27 triệu

01/09/2020

Cho thuê Kho xưởng 140 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

140 m2
₫ 31 triệu

01/08/2020

Cho thuê Kho xưởng 850 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

850 m2
₫ 42 triệu

01/08/2020

Cho thuê Kho xưởng 200 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

200 m2
₫ 18 triệu

01/06/2020

Cho thuê Kho xưởng 160 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Ðông

160 m2
₫ 35 triệu

01/04/2020

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

500 m2
3
₫ 49 triệu

01/03/2020

Cho thuê Kho xưởng 552 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

552 m2
₫ 170 triệu

01/03/2020