Cho thuê kho xưởng tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 31
Cho thuê Kho xưởng 160 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

160 m2
₫ 30 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 630 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

630 m2
₫ 35 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

500 m2
3
₫ 49 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 0 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

₫ 30 triệu

12/06/2019

Cho thuê Kho xưởng 680 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

680 m2
₫ 50 triệu

12/04/2019

Cho thuê Kho xưởng 350 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

350 m2
₫ 30 triệu

12/04/2019

Cho thuê Kho xưởng 300 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 35 triệu

12/04/2019

Cho thuê Kho xưởng 300 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

300 m2
₫ 40 triệu

12/04/2019

Cho thuê Kho xưởng 0 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 120 triệu

12/03/2019

Cho thuê Kho xưởng 350 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

350 m2
₫ 30 triệu

12/03/2019

Cho thuê Kho xưởng 200 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Ðông

200 m2
₫ 15 triệu

12/02/2019

Cho thuê Kho xưởng 140 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

140 m2
₫ 31 triệu

12/02/2019

Cho thuê Kho xưởng 160 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

160 m2
₫ 30 triệu

11/30/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

500 m2
2
₫ 45 triệu

11/30/2019

Cho thuê Kho xưởng 650 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

650 m2
1
₫ 45 triệu

11/30/2019