Cho thuê kho xưởng tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 43
Cho thuê kho xưởng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

2000 m2
₫ 230 triệu

10/22/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Cát Lái

₫ 115 triệu

10/18/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Ðông

₫ 50 triệu

10/16/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Cát Lái

₫ 100 triệu

10/12/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Cát Lái

1100 m2
₫ 110 triệu

10/10/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Cát Lái

₫ 120 triệu

10/08/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Cát Lái

1000 m2
₫ 90 triệu

10/08/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Ðông

₫ 50 triệu

10/06/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Ðông

₫ 50 triệu

10/06/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Cát Lái

₫ 250 triệu

09/28/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Cát Lái

1100 m2
₫ 113 triệu

09/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Cát Lái

₫ 124 triệu

10/23/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

₫ 45 triệu

10/15/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

₫ 35 triệu

10/15/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

1100 m2
₫ 110 triệu

10/12/2020