Cho thuê kho xưởng tại Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 65
Cho thuê Kho xưởng 1700 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

1700 m2
₫ 110 triệu

12/10/2019

Cho thuê Kho xưởng 250 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

250 m2
₫ 13 triệu

12/10/2019

Cho thuê Kho xưởng 2900 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

2900 m2
₫ 232 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 8000 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

8000 m2
₫ 600 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 0 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

₫ 32 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 0 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Hiệp

₫ 120 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 300 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

300 m2
₫ 22 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 480 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

480 m2
₫ 25 triệu

12/05/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

500 m2
₫ 32 triệu

12/05/2019

Cho thuê Kho xưởng 1800 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

1800 m2
₫ 15 triệu

12/05/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

3000 m2
₫ 250 triệu

12/05/2019

Cho thuê Kho xưởng 0 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

₫ 40 triệu

12/05/2019

Cho thuê Kho xưởng 0 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

₫ 18 triệu

12/04/2019

Cho thuê Kho xưởng 750 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

750 m2
₫ 45 triệu

12/04/2019