Cho thuê kho xưởng tại Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 86
Cho thuê Kho xưởng 740 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

740 m2
₫ 50 triệu

11/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 300 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Hiệp Thành

300 m2
1
₫ 25 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 3700 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

3700 m2
₫ 200 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 600 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

600 m2
₫ 40 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 540 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

540 m2
₫ 30 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 600 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

600 m2
₫ 40 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 1200 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

1200 m2
₫ 65 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 17000 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

17000 m2
₫ 150 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 350 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

350 m2
₫ 20 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 320 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

320 m2
₫ 20 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

1000 m2
₫ 60 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 800 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

800 m2
₫ 40 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

500 m2
₫ 25 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 2200 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

2200 m2
₫ 130 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 3100 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

3100 m2

11/11/2019