Cho thuê kho xưởng tại Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 67
Cho thuê Kho xưởng 400 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

400 m2
₫ 28 triệu

11/18/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thới An

2000 m2
₫ 140 triệu

11/18/2019

Cho thuê Kho xưởng 1700 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

1700 m2
₫ 150 triệu

11/18/2019

Cho thuê Kho xưởng 600 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

600 m2
₫ 35 triệu

11/18/2019

Cho thuê Kho xưởng 2700 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

2700 m2
₫ 150 triệu

11/18/2019

Cho thuê Kho xưởng 0 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

₫ 25 triệu

11/18/2019

Cho thuê Kho xưởng 850 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

850 m2
₫ 27 triệu

11/18/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

3000 m2
₫ 220 triệu

11/18/2019

Cho thuê Kho xưởng 1200 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

1200 m2
₫ 17 tỷ

11/18/2019

Cho thuê Kho xưởng 700 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

700 m2
₫ 40 triệu

11/18/2019

Cho thuê Kho xưởng 730 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

730 m2
₫ 69 triệu

11/18/2019

Cho thuê Kho xưởng 550 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

550 m2
₫ 30 triệu

11/18/2019

Cho thuê Kho xưởng 3900 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

3900 m2
₫ 180 triệu

11/18/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

3000 m2
₫ 250 triệu

11/18/2019

Cho thuê Kho xưởng 0 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

₫ 40 triệu

11/18/2019