Cho thuê kho xưởng tại Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 65
Cho thuê Kho xưởng 120 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

120 m2
₫ 11 triệu

12/15/2019

Cho thuê Kho xưởng 4000 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

4000 m2

12/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 3100 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

3100 m2

12/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 4000 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Hiệp Thành

4000 m2

12/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 732 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

732 m2
₫ 50 triệu

12/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 160 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

160 m2
₫ 12 triệu

12/13/2019

Cho thuê Kho xưởng 0 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

₫ 12 triệu

12/13/2019

Cho thuê Kho xưởng 730 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

730 m2
₫ 69 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1200 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

1200 m2
₫ 65 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1700 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

1700 m2
₫ 150 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 320 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

320 m2
₫ 20 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

1000 m2
₫ 60 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 600 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

600 m2
₫ 40 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 540 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

540 m2
₫ 30 triệu

12/12/2019