Cho thuê kho xưởng tại Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 30
Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Bà Ðiểm

3000 m2
₫ 219 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 2500 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Thượng

2500 m2
₫ 75 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 2500 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Sơn

2500 m2
₫ 75 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 5000 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Sơn

5000 m2
₫ 185 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 350 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Sơn

350 m2
₫ 15 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 300 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Thượng

300 m2
Đông Nam
₫ 14 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 250 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Thượng

250 m2
Tây
₫ 15 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 600 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Bà Ðiểm

600 m2
Nam
₫ 29 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 2400 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Tân Chánh Hiệp

2400 m2
Tây Bắc
₫ 83 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 800 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Bà Ðiểm

800 m2
Đông Nam
₫ 30 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 350 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Thượng

350 m2
Đông Bắc
₫ 18 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Sơn

2000 m2
Bắc
₫ 95 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 400 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Thượng

400 m2
Tây
₫ 16 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Bà Ðiểm

1300 m2
Tây Bắc
₫ 60 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 2499 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Thượng

2499 m2
₫ 160 triệu

12/07/2019