Cho thuê Kho xưởng tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 78
Cho thuê Kho xưởng 11083 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Tân Nhựt

11083 m2

05/25/2020

Cho thuê Kho xưởng 3500 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Phạn Văn Hai

3500 m2
₫ 140 triệu

05/25/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã An Phú Tây

1000 m2
₫ 46 triệu

05/25/2020

Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc A

1300 m2
₫ 67 triệu

05/25/2020

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Phạn Văn Hai

500 m2
₫ 23 triệu

05/22/2020

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Lê Minh Xuân

1500 m2
₫ 68 triệu

05/22/2020

Cho thuê Kho xưởng 1200 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Phạn Văn Hai

1200 m2
₫ 54 triệu

05/22/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Phạn Văn Hai

1000 m2
₫ 45 triệu

05/22/2020

Cho thuê Kho xưởng 800 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc B

800 m2
₫ 36 triệu

05/22/2020

Cho thuê Kho xưởng 600 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc B

600 m2
₫ 27 triệu

05/22/2020

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Phạn Văn Hai

500 m2
₫ 23 triệu

05/22/2020

Cho thuê Kho xưởng 600 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc A

600 m2
₫ 27 triệu

05/22/2020

Cho thuê Kho xưởng 499 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Lợi

499 m2
₫ 30 triệu

05/22/2020

Cho thuê Kho xưởng 590 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Phạn Văn Hai

590 m2
₫ 35 triệu

05/22/2020

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Lê Minh Xuân

500 m2
Đông Nam
1
₫ 29 triệu

05/22/2020