Cho thuê kho xưởng tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 70
Cho thuê kho xưởng (500m2)25 tr/tháng, đường Võ Văn Vân

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc B

500 m2
₫ 25 triệu

11/9/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Phong Phú

1000 m2
₫ 30 triệu

11/15/2019

Cho thuê Kho xưởng 600 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Thị Trấn Tân Túc

600 m2
₫ 36 triệu

11/15/2019

Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Phong Phú

1300 m2
₫ 90 triệu

11/15/2019

Cho thuê Kho xưởng 1920 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Thị Trấn Tân Túc

1920 m2
₫ 100 triệu

11/15/2019

Cho thuê Kho xưởng 450 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Chánh

450 m2
₫ 35 triệu

11/15/2019

Cho thuê Kho xưởng 1200 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc B

1200 m2
₫ 60 triệu

11/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 2100 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Tân Kiên

2100 m2
₫ 160 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã An Phú Tây

1000 m2
₫ 46 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 499 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Lợi

499 m2
₫ 30 triệu

11/10/2019

Cho thuê Kho xưởng 1200 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Phạn Văn Hai

1200 m2
₫ 54 triệu

11/10/2019

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Lê Minh Xuân

1500 m2
₫ 68 triệu

11/10/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Phạn Văn Hai

500 m2
₫ 23 tỷ

11/10/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Phạn Văn Hai

500 m2
₫ 23 triệu

11/10/2019

Cho thuê Kho xưởng 600 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc B

600 m2
₫ 27 triệu

11/10/2019