Cho thuê kho xưởng tại TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 301
Cho thuê Kho xưởng 2350 m2 tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Chiểu

2350 m2
₫ 80 triệu

01/18/2020

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

500 m2
₫ 60 triệu

01/18/2020

Cho thuê Kho xưởng 600 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc B

600 m2
Tây
1
₫ 3 triệu

01/18/2020

Cho thuê Kho xưởng 400 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc B

400 m2
Đông
1
₫ 22 triệu

01/18/2020

Cho thuê Kho xưởng 800 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà B

800 m2
₫ 36 triệu

01/18/2020

Cho thuê Kho xưởng 800 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, P.Bình Hưng Hoà

800 m2
₫ 40 triệu

01/18/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, P.Bình Hưng Hoà

1000 m2
₫ 50 triệu

01/18/2020

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc B

500 m2
Nam
1
₫ 25 triệu

01/18/2020

Cho thuê Kho xưởng 300 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc B

300 m2
Đông
1
₫ 17 triệu

01/18/2020

Cho thuê Kho xưởng 630 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc B

630 m2
Đông
1
₫ 32 triệu

01/18/2020

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Thị Trấn Tân Túc

500 m2
Tây
1
₫ 30 triệu

01/18/2020

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc B

500 m2
Đông
1
₫ 30 triệu

01/18/2020

Cho thuê Kho xưởng 600 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc B

600 m2
Tây
1
₫ 32 triệu

01/18/2020

Cho thuê Kho xưởng 448 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông A

448 m2
₫ 30 triệu

01/18/2020