Cho thuê Kho xưởng tại TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 486
Cho thuê Kho xưởng 1900 m2 tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

1900 m2
₫ 115 triệu

08/06/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 07

1000 m2
₫ 100 triệu

08/06/2020

Cho thuê Kho xưởng 810 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Tân Tạo

₫ 60 triệu

08/06/2020

Cho thuê Kho xưởng 1700 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Thị Trấn Tân Túc

1700 m2
₫ 110 triệu

08/06/2020

Cho thuê Kho xưởng 168 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Ðông

168 m2
₫ 20 triệu

08/06/2020

Cho thuê Kho xưởng 590 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Phạn Văn Hai

590 m2
₫ 35 triệu

08/06/2020

Cho thuê Kho xưởng 499 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Lợi

499 m2
₫ 30 triệu

08/06/2020

Cho thuê Kho xưởng 180 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông A

180 m2
₫ 15 triệu

08/06/2020

Cho thuê Kho xưởng 470 m2 tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

470 m2
₫ 35 triệu

08/06/2020

Cho thuê Kho xưởng 160 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông A

160 m2
₫ 15 triệu

08/06/2020

Cho thuê Kho xưởng 160 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà A

160 m2
₫ 15 triệu

08/06/2020

Cho thuê Kho xưởng 158 m2 tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông

158 m2
₫ 12 triệu

08/06/2020

Cho thuê Kho xưởng 600 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc A

600 m2
₫ 27 triệu

08/06/2020

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Phạn Văn Hai

500 m2
₫ 23 triệu

08/06/2020