Cho thuê kho xưởng tại TP.Hải Phòng

1 - 15 của 18
Cho thuê Kho xưởng 2400 m2 tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đông Hải 2

2400 m2
₫ 62 triệu

3/31/2018

Cho thuê Kho xưởng 900 m2 tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đông Hải 1

900 m2
₫ 34 triệu

3/31/2018

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Quận Hồng Bàng

TP.Hải Phòng, Quận Hồng Bàng, Phường Sở Dầu

2000 m2
₫ 76 triệu

3/31/2018

Cho thuê Kho xưởng 1005 m2 tại Huyện Vĩnh Bảo

TP.Hải Phòng, Huyện Vĩnh Bảo, Thị trấn Vĩnh Bảo

1005 m2
₫ 25 triệu

10/9/2017

Cho thuê Kho xưởng 2810 m2 tại Huyện Thủy Nguyên

TP.Hải Phòng, Huyện Thủy Nguyên, Thị trấn Núi Đèo

2810 m2
₫ 110 triệu

9/30/2017

Cho thuê Kho xưởng 3005 m2 tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã An Đồng

3005 m2
₫ 120 triệu

9/29/2017

Cho thuê Kho xưởng 6000 m2 tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đông Hải

6000 m2
₫ 264 triệu

5/18/2017

Cho thuê Kho xưởng 599 m2 tại Quận Hồng Bàng

TP.Hải Phòng, Quận Hồng Bàng, Phường Hùng Vương

599 m2
₫ 20 triệu

3/7/2017

Cho thuê Kho xưởng 600 m2 tại Quận Hồng Bàng

TP.Hải Phòng, Quận Hồng Bàng, Phường Hùng Vương

600 m2
₫ 20 triệu

3/3/2017

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện An Dương

TP.Hải Phòng, Huyện An Dương, Xã Hồng Thái

3000 m2

12/14/2016

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Thủy Nguyên

TP.Hải Phòng, Huyện Thủy Nguyên, Xã Kiền Bái

3000 m2
₫ 30 triệu

5/9/2016

Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đông Hải 1

1300 m2
Đông
₫ 3 triệu

3/22/2016

Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đông Hải 1

1300 m2

3/18/2016

Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đông Hải 1

1300 m2
Đông
₫ 3 triệu

3/17/2016

Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Quận Hải An

TP.Hải Phòng, Quận Hải An, Phường Đông Hải 1

1300 m2
₫ 3 triệu

3/16/2016