Cho thuê kho xưởng tại Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

1 - 15 của 44
Cho thuê kho xưởng tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mễ Trì

5100 m2
₫ 4 triệu

09/30/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Tây Mỗ

2000 m2
₫ 130 triệu

09/30/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Tây Mỗ

7000 m2
₫ 560 triệu

09/29/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

1200 m2
₫ 90 triệu

09/29/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mễ Trì

₫ 300 triệu

09/29/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Xuân Phương

2200 m2
₫ 30.8 triệu

09/26/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Xuân Phương

3000 m2
₫ 420 triệu

09/26/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Phương Canh

540 m2
₫ 54 triệu

09/25/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

8000 m2
₫ 550 triệu

09/23/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

1000 m2
₫ 90 triệu

09/23/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

900 m2
₫ 42 triệu

09/23/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Xuân Phương

1000 m2
₫ 120 triệu

09/23/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Xuân Phương

1500 m2
₫ 142.5 triệu

09/23/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

3400 m2
₫ 150 triệu

09/23/2020

Cho thuê kho xưởng tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

1000 m2
₫ 70 triệu

09/22/2020