Cho thuê đất nền tại Huyện Bến Lức, Long An

1 - 15 của 15
Cho thuê Kho xưởng 420 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Liệt

420 m2
₫ 46 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

1000 m2
₫ 60 tỷ

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 1600 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

1600 m2
₫ 120 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 2200 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Thịnh Liệt

2200 m2
₫ 165 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 1600 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim

1600 m2
₫ 12 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

1500 m2
₫ 142.5 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 1400 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

1400 m2
₫ 70 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 580 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

580 m2
₫ 52.2 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

500 m2
₫ 47.5 triệu

11/5/2019

Cho thuê Kho xưởng 550 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

550 m2
₫ 49.5 triệu

11/4/2019

Cho thuê Kho xưởng 700 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

700 m2
₫ 49 triệu

11/2/2019

Cho thuê Kho xưởng 600 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

600 m2
₫ 54 triệu

10/31/2019

Cho thuê Kho xưởng 560 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

560 m2
₫ 56 triệu

10/31/2019

Cho thuê Kho xưởng 750 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Lĩnh Nam

750 m2
₫ 75 triệu

10/30/2019

Cho thuê Kho xưởng 600 m2 tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Vĩnh Hưng

600 m2
₫ 54 triệu

6/19/2019