Cho thuê kho xưởng tại Huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội

1 - 15 của 67
Cho thuê Kho xưởng 600 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã An Khánh

600 m2
₫ 42 triệu

04/03/2020

Cho thuê Kho xưởng 600 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã Vân Côn

600 m2
₫ 21 triệu

04/01/2020

Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã An Khánh

1300 m2
₫ 91 triệu

03/31/2020

Cho thuê Kho xưởng 1400 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã An Khánh

1400 m2
-1
₫ 98 triệu

03/30/2020

Cho thuê Kho xưởng 1600 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã Kim Chung

1600 m2
₫ 136 triệu

03/28/2020

Cho thuê Kho xưởng 530 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã An Khánh

530 m2
₫ 37.1 triệu

03/28/2020

Cho thuê Kho xưởng 0 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã Vân Canh

₫ 49.8 triệu

03/28/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã Kim Chung

1000 m2
-4
₫ 80 triệu

03/28/2020

Cho thuê Kho xưởng 700 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã Di Trạch

700 m2
₫ 45.5 triệu

03/28/2020

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã Lại Yên

1500 m2
₫ 90 triệu

03/28/2020

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã An Khánh

1500 m2
₫ 90 triệu

03/28/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã Lại Yên

1000 m2
₫ 50 triệu

03/28/2020

Cho thuê Kho xưởng 2600 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã Kim Chung

2600 m2
₫ 234 triệu

03/28/2020

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã Kim Chung

3000 m2
₫ 15 tỷ

03/28/2020

Cho thuê Kho xưởng 1400 m2 tại Huyện Hoài Đức

TP.Hà Nội, Huyện Hoài Đức, Xã An Khánh

1400 m2
₫ 77 triệu

03/28/2020