Cho thuê kho xưởng tại Huyện Đông Anh, TP.Hà Nội

1 - 15 của 41
Cho thuê Kho xưởng 1800 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Cổ Loa

1800 m2
₫ 68.4 triệu

02/24/2020

Cho thuê Kho xưởng 2100 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Việt Hùng

2100 m2
₫ 115.5 triệu

02/24/2020

Cho thuê Kho xưởng 2500 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Thị trấn Đông Anh

2500 m2
₫ 137.5 triệu

02/24/2020

Cho thuê Kho xưởng 2510 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Nguyên Khê

2510 m2
₫ 138.05 triệu

02/24/2020

Cho thuê Kho xưởng 2200 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Nam Hồng

2200 m2
₫ 85 triệu

02/24/2020

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Nam Hồng

1500 m2
₫ 60 triệu

02/24/2020

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Nam Hồng

1500 m2
₫ 60 triệu

02/24/2020

Cho thuê Kho xưởng 1800 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Nam Hồng

1800 m2
₫ 81 triệu

02/24/2020

Cho thuê Kho xưởng 1800 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Nam Hồng

1800 m2
₫ 72 triệu

02/24/2020

Cho thuê Kho xưởng 2400 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Nguyên Khê

2400 m2
₫ 120 triệu

02/24/2020

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Nguyên Khê

2000 m2
₫ 110 triệu

02/22/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Thị trấn Đông Anh

1000 m2
₫ 50 triệu

02/21/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Nguyên Khê

1000 m2
₫ 55 triệu

02/20/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Nguyên Khê

1000 m2
₫ 55 triệu

02/20/2020

Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Mai Lâm

1300 m2
₫ 71.5 triệu

02/20/2020