Cho thuê Kho xưởng tại TP.Hà Nội

1 - 15 của 1035
Cho thuê Kho xưởng 110 m2 tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Xuân Tảo

110 m2
Đông Nam
1
₫ 12 triệu

07/04/2020

Cho thuê Kho xưởng 700 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Nguyên Khê

700 m2
₫ 35 triệu

07/04/2020

Cho thuê Kho xưởng 1800 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Cổ Loa

1800 m2
₫ 99 triệu

07/04/2020

Cho thuê Kho xưởng 400 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Bắc Hồng

400 m2
₫ 1 tỷ

07/04/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Thị trấn Đông Anh

1000 m2
₫ 1 tỷ

07/04/2020

Cho thuê Kho xưởng 2190 m2 tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

2190 m2
₫ 150 triệu

07/04/2020

Cho thuê Kho xưởng 600 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Thị trấn Đông Anh

600 m2
₫ 30 triệu

07/04/2020

Cho thuê Kho xưởng 650 m2 tại Huyện Sóc Sơn

TP.Hà Nội, Huyện Sóc Sơn, Xã Mai Đình

650 m2
₫ 26 triệu

07/04/2020

Cho thuê Kho xưởng 550 m2 tại Huyện Sóc Sơn

TP.Hà Nội, Huyện Sóc Sơn, Thị trấn Sóc Sơn

550 m2
₫ 27 triệu

07/04/2020

Cho thuê Kho xưởng 400 m2 tại Huyện Sóc Sơn

TP.Hà Nội, Huyện Sóc Sơn, Xã Phú Minh

400 m2
₫ 22 tỷ

07/04/2020

Cho thuê Kho xưởng 800 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Nguyên Khê

800 m2
₫ 40 triệu

07/04/2020

Cho thuê Kho xưởng 800 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Nam Hồng

800 m2
₫ 30 triệu

07/04/2020

Cho thuê Kho xưởng 3250 m2 tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Nguyên Khê

3250 m2
₫ 32 triệu

07/04/2020

Cho thuê Kho xưởng 650 m2 tại Huyện Mê Linh

TP.Hà Nội, Huyện Mê Linh, Thị Trấn Quang Minh

650 m2
₫ 1 tỷ

07/04/2020

Cho thuê Kho xưởng 1400 m2 tại Huyện Mê Linh

TP.Hà Nội, Huyện Mê Linh, Thị Trấn Quang Minh

1400 m2
₫ 65 triệu

07/04/2020