Cho thuê Kho xưởng tại TP.Đà Nẵng

1 - 13 của 13
Cho thuê Kho xưởng 300 m2 tại Quận Cẩm Lệ

TP.Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ, Phường Hoà Xuân

300 m2
1
₫ 26 triệu

05/25/2020

Cho thuê Kho xưởng 300 m2 tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Nại Hiên Đông

300 m2
Đông Bắc
2
₫ 25 triệu

05/25/2020

Cho thuê Kho xưởng 5000 m2 tại Quận Sơn Trà

TP.Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Phường Thọ Quang

5000 m2
₫ 100 triệu

05/25/2020

Cho thuê Kho xưởng 5000 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hòa Khánh Bắc

5000 m2
₫ 70 triệu

05/18/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Hiệp Bắc

1000 m2
₫ 100 triệu

05/10/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

1000 m2
₫ 45 triệu

05/10/2020

Cho thuê Kho xưởng 300 m2 tại Quận Cẩm Lệ

TP.Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ, Phường Hoà Thọ Tây

300 m2
₫ 10 tỷ

05/10/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Quận Cẩm Lệ

TP.Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ, Phường Hoà Thọ Tây

1000 m2
₫ 50 triệu

05/10/2020

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

₫ 90 triệu

05/10/2020

Cho thuê Kho xưởng 800 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Hiệp Bắc

800 m2
₫ 35 triệu

05/10/2020

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hòa Khánh Bắc

3000 m2
₫ 55 triệu

05/10/2020

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hoà Minh

2000 m2
₫ 90 triệu

05/10/2020

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Quận Liên Chiểu

TP.Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Phường Hòa Khánh Bắc

3000 m2
₫ 55 triệu

04/28/2020