Cho thuê Kho xưởng tại Long An

1 - 15 của 17
Cho thuê Kho xưởng 900 m2 tại Huyện Cần Giuộc

Long An, Huyện Cần Giuộc, Xã Long Hậu

900 m2
₫ 1.044 tỷ

07/03/2020

Cho thuê Kho xưởng 1200 m2 tại Huyện Cần Giuộc

Long An, Huyện Cần Giuộc, Thị trấn Cần Giuộc

1200 m2
₫ 30 triệu

07/03/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Hoà Đông

1000 m2
₫ 45 triệu

07/02/2020

Cho thuê Kho xưởng 10000 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Hoà Hạ

10000 m2

07/02/2020

Cho thuê Kho xưởng 8000 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Lương Bình

8000 m2
₫ 276 triệu

07/01/2020

Cho thuê Kho xưởng 8000 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

8000 m2
₫ 781.72 triệu

06/24/2020

Cho thuê Kho xưởng 4165 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

4165 m2
₫ 387.6 triệu

06/24/2020

Cho thuê Kho xưởng 3600 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Mỹ Hạnh Bắc

3600 m2
₫ 103 triệu

06/21/2020

Cho thuê Kho xưởng 15000 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà

15000 m2
₫ 1 tỷ

05/24/2020

Cho thuê Kho xưởng 7700 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà

7700 m2
₫ 500 triệu

05/24/2020

Cho thuê Kho xưởng 20000 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà

20000 m2
₫ 1.2 tỷ

05/24/2020

Cho thuê Kho xưởng 10000 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà

10000 m2
₫ 700 triệu

05/24/2020

Cho thuê Kho xưởng 3600 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà

3600 m2
₫ 230 triệu

05/20/2020

Cho thuê Kho xưởng 30000 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà

30000 m2
₫ 2 tỷ

05/20/2020

Cho thuê Kho xưởng 10000 m2 tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà

₫ 700 triệu

05/20/2020