Cho thuê Kho xưởng tại Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

16 - 22 của 22
Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Giai Phạm

1500 m2
₫ 85.5 triệu

07/27/2020

Cho thuê Kho xưởng 1800 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Giai Phạm

1800 m2
₫ 99 triệu

07/27/2020

Cho thuê Kho xưởng 870 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Nghĩa Hiệp

870 m2
₫ 43.5 triệu

07/27/2020

Cho thuê Kho xưởng 2100 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Nghĩa Hiệp

2100 m2
₫ 94.5 triệu

07/26/2020

Cho thuê Kho xưởng 3700 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Nghĩa Hiệp

3700 m2
₫ 155.4 triệu

07/26/2020

Cho thuê Kho xưởng 1700 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Giai Phạm

1700 m2
₫ 68 triệu

07/25/2020

Cho thuê Kho xưởng 1200 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Nghĩa Hiệp

1200 m2
₫ 48 triệu

07/25/2020