Mua bán căn hộ tại Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

1 - 8 của 8
Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Giai Phạm

1500 m2
₫ 67.5 triệu

12/02/2019

Cho thuê Kho xưởng 1700 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Giai Phạm

1700 m2
₫ 68 triệu

11/29/2019

Cho thuê Kho xưởng 0 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Giai Phạm

₫ 260 triệu

11/29/2019

Cho thuê Kho xưởng 1800 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Giai Phạm

1800 m2
₫ 99 triệu

11/29/2019

Cho thuê Kho xưởng 1400 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Giai Phạm

1400 m2
₫ 58.8 triệu

11/29/2019

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Giai Phạm

1500 m2
₫ 85.5 triệu

11/29/2019

Cho thuê Kho xưởng 1200 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Giai Phạm

1200 m2
₫ 49 triệu

11/28/2019

Cho thuê Kho xưởng 2200 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Giai Phạm

2200 m2
₫ 110 triệu

11/26/2019