Cho thuê kho xưởng tại Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

1 - 15 của 86
Cho thuê 10000m2 xưởng tại Phố Nối A,Văn Lâm,

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Lạc Hồng

10000 m2
₫ 100 triệu

02/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Lạc Đạo

3000 m2
₫ 120 triệu

02/17/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Thị trấn Như Quỳnh

1000 m2
₫ 40 triệu

02/17/2020

Cho thuê Kho xưởng 0 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Lạc Hồng

₫ 350 triệu

02/17/2020

Cho thuê Kho xưởng 3200 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

3200 m2
₫ 160 triệu

02/17/2020

Cho thuê Kho xưởng 4600 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Thị trấn Như Quỳnh

4600 m2
₫ 207 triệu

02/17/2020

Cho thuê Kho xưởng 5000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

5000 m2
₫ 200 triệu

02/17/2020

Cho thuê Kho xưởng 1700 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

1700 m2
₫ 85 triệu

02/17/2020

Cho thuê Kho xưởng 3800 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

3800 m2
₫ 152 triệu

02/17/2020

Cho thuê Kho xưởng 2800 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

2800 m2
₫ 140 triệu

02/17/2020

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Thị trấn Như Quỳnh

3000 m2
₫ 135 triệu

02/17/2020

Cho thuê Kho xưởng 2800 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

2800 m2
₫ 156 triệu

02/17/2020

Cho thuê Kho xưởng 2400 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

2400 m2
₫ 124.8 triệu

02/17/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Lạc Đạo

1000 m2
₫ 30 triệu

02/17/2020

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

2000 m2
₫ 100 triệu

02/15/2020