Cho thuê kho xưởng tại Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

1 - 15 của 88
Cho thuê kho xưởng tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Minh Hải

900 m2
₫ 40.5 triệu

09/23/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Minh Hải

1000 m2
₫ 10 triệu

09/23/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Minh Hải

900 m2
₫ 40 triệu

09/23/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Minh Hải

2500 m2
₫ 125 triệu

09/23/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Minh Hải

10000 m2
₫ 500 triệu

09/23/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Minh Hải

1800 m2
₫ 30 triệu

09/23/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Minh Hải

900 m2
₫ 36 triệu

09/23/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Thị trấn Như Quỳnh

4600 m2
₫ 207 triệu

09/23/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

3500 m2
₫ 203 triệu

09/23/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Minh Hải

3000 m2
₫ 150 triệu

09/23/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

3000 m2
₫ 150 triệu

09/22/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

2500 m2
₫ 100 triệu

09/22/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

14700 m2
₫ 823.5 triệu

09/22/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

1200 m2
₫ 54 triệu

09/22/2020

Cho thuê kho xưởng tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

1500 m2
₫ 84 triệu

09/22/2020