Cho thuê kho xưởng tại Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

1 - 15 của 91
Cho thuê 10000m2 xưởng tại Phố Nối A,Văn Lâm,

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Lạc Hồng

10000 m2
₫ 100 triệu

11/24/2019

Cho thuê Kho xưởng 3200 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

3200 m2
₫ 160 triệu

12/07/2019

Cho thuê Kho xưởng 1700 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

1700 m2
₫ 85 triệu

12/04/2019

Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

1300 m2
₫ 90 triệu

12/03/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

1000 m2
₫ 50 triệu

12/02/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

1000 m2
₫ 45 triệu

12/01/2019

Cho thuê Kho xưởng 5000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

5000 m2
₫ 200 triệu

12/01/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

1000 m2
₫ 45 triệu

11/30/2019

Cho thuê Kho xưởng 870 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

870 m2
₫ 35 triệu

11/30/2019

Cho thuê Kho xưởng 3800 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

3800 m2
₫ 152 triệu

11/29/2019

Cho thuê Kho xưởng 4600 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Thị trấn Như Quỳnh

4600 m2
₫ 207 triệu

11/29/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Thị trấn Như Quỳnh

1000 m2
₫ 40 triệu

11/29/2019

Cho thuê Kho xưởng 1700 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

1700 m2
₫ 81.6 triệu

11/29/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Thị trấn Như Quỳnh

3000 m2
₫ 135 triệu

11/29/2019