Cho thuê kho xưởng tại Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

1 - 15 của 105
Cho thuê 10000m2 xưởng tại Phố Nối A,Văn Lâm,

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Lạc Hồng

10000 m2
₫ 100 triệu

11/3/2019

Cho thuê Kho xưởng 2600 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

2600 m2
₫ 109.2 triệu

11/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 3500 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

3500 m2
₫ 175 triệu

11/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1100 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

1100 m2
₫ 49.5 triệu

11/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Thị trấn Như Quỳnh

1300 m2
₫ 65 triệu

11/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

1500 m2
₫ 75 triệu

11/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

2000 m2
₫ 100 triệu

11/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

1000 m2
₫ 46 triệu

11/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

1500 m2
₫ 90 triệu

11/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Minh Hải

3000 m2
₫ 150 triệu

11/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Minh Hải

3000 m2
₫ 150 triệu

11/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Lạc Đạo

1500 m2
₫ 6 tỷ

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

500 m2
₫ 22.5 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 2500 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

2500 m2
₫ 1 tỷ

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 1700 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

1700 m2
₫ 68 triệu

11/11/2019