Cho thuê Kho xưởng tại Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

1 - 15 của 90
Cho thuê Kho xưởng 10000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

10000 m2
₫ 680 triệu

07/09/2020

Cho thuê Kho xưởng 1250 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Thị trấn Như Quỳnh

1250 m2
₫ 62 triệu

07/09/2020

Cho thuê Kho xưởng 1800 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Thị trấn Như Quỳnh

1800 m2
₫ 72 triệu

07/09/2020

Cho thuê Kho xưởng 2500 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Thị trấn Như Quỳnh

2500 m2
₫ 112 triệu

07/09/2020

Cho thuê Kho xưởng 1100 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

1100 m2
₫ 49.5 triệu

07/09/2020

Cho thuê Kho xưởng 2600 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

2600 m2
₫ 109.2 triệu

07/09/2020

Cho thuê Kho xưởng 940 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

940 m2
₫ 400 triệu

07/09/2020

Cho thuê Kho xưởng 2800 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

2800 m2
₫ 156.8 triệu

07/09/2020

Cho thuê Kho xưởng 2300 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

2300 m2
₫ 115 triệu

07/09/2020

Cho thuê Kho xưởng 1700 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

1700 m2
₫ 85 triệu

07/09/2020

Cho thuê Kho xưởng 10000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Lạc Hồng

10000 m2

07/09/2020

Cho thuê Kho xưởng 800 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

800 m2
₫ 36 triệu

07/09/2020

Cho thuê Kho xưởng 1600 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Thị trấn Như Quỳnh

1600 m2
₫ 72 triệu

07/09/2020

Cho thuê Kho xưởng 10000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Thị trấn Như Quỳnh

10000 m2
₫ 480 triệu

07/09/2020

Cho thuê Kho xưởng 2600 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

2600 m2
₫ 117 triệu

07/09/2020