Cho thuê Kho xưởng tại Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

1 - 15 của 89
Cho thuê Kho xưởng 3500 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

3500 m2
₫ 203 triệu

07/14/2020

Cho thuê Kho xưởng 14700 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

14700 m2
₫ 823.5 triệu

07/14/2020

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Lạc Đạo

1500 m2
₫ 60 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 1800 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

1800 m2
₫ 72 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Thị trấn Như Quỳnh

1000 m2
₫ 40 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 2500 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

2500 m2
₫ 112.5 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 4600 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Thị trấn Như Quỳnh

4600 m2
₫ 207 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 10000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

10000 m2
₫ 700 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 1100 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

1100 m2
₫ 49.5 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 2800 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

2800 m2
₫ 154 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 1400 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

1400 m2
₫ 58.8 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 3200 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

3200 m2
₫ 160 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

1500 m2
₫ 70.5 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 5000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

5000 m2
₫ 200 triệu

07/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 1200 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

1200 m2
₫ 54 triệu

07/11/2020