Cho thuê kho xưởng tại Huyện Văn Giang, Hưng Yên

1 - 10 của 10
CHO THUÊ XƯỞNG 5000 M2 VĂN GIANG,HƯNG YÊN

Hưng Yên, Huyện Văn Giang, Xã Tân Tiến

5000 m2
₫ 150 triệu

12/08/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Văn Giang

Hưng Yên, Huyện Văn Giang, Xã Tân Tiến

1000 m2
₫ 55 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Văn Giang

Hưng Yên, Huyện Văn Giang, Xã Long Hưng

1000 m2

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Văn Giang

Hưng Yên, Huyện Văn Giang, Xã Tân Tiến

1000 m2
₫ 60 triệu

11/30/2019

Cho thuê Kho xưởng 1700 m2 tại Huyện Văn Giang

Hưng Yên, Huyện Văn Giang, Xã Vĩnh Khúc

1700 m2
₫ 71.4 triệu

11/29/2019

Cho thuê Kho xưởng 4000 m2 tại Huyện Văn Giang

Hưng Yên, Huyện Văn Giang, Xã Long Hưng

4000 m2

11/29/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Văn Giang

Hưng Yên, Huyện Văn Giang, Xã Tân Tiến

2000 m2
₫ 120 triệu

11/28/2019

Cho thuê Kho xưởng 1800 m2 tại Huyện Văn Giang

Hưng Yên, Huyện Văn Giang, Xã Vĩnh Khúc

1800 m2
₫ 52 triệu

11/26/2019

Cho thuê Kho xưởng 3800 m2 tại Huyện Văn Giang

Hưng Yên, Huyện Văn Giang, Xã Vĩnh Khúc

3800 m2
₫ 152 triệu

11/26/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Văn Giang

Hưng Yên, Huyện Văn Giang, Xã Tân Tiến

1000 m2
₫ 60 triệu

11/22/2019