Cho thuê kho xưởng tại Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

1 - 15 của 21
CHO THUÊ XƯỞNG 6000M2 XƯỞNG MỸ HÀO CẦN TRỤC

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Bạch Sam

5600 m2
₫ 224 triệu

12/08/2019

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Ngọc Lâm

1500 m2
₫ 72 triệu

12/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 1400 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Minh Đức

1400 m2
₫ 63 triệu

12/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 6000 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Bạch Sam

6000 m2
₫ 210 triệu

12/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Minh Đức

3000 m2
₫ 120 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 5000 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Minh Đức

5000 m2
₫ 200 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 10000 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Ngọc Lâm

10000 m2
₫ 400 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Minh Đức

3000 m2
₫ 135 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 2400 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Thị trấn Bần Yên Nhân

2400 m2
₫ 96 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 870 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Thị trấn Bần Yên Nhân

870 m2
₫ 43.5 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 3600 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Minh Đức

3600 m2
₫ 129.6 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 2800 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Nhân Hòa

2800 m2
₫ 126 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Thị trấn Bần Yên Nhân

2000 m2
₫ 80 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 4000 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Bạch Sam

4000 m2
₫ 140 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Minh Đức

3000 m2
₫ 135 triệu

12/12/2019