Cho thuê Kho xưởng tại Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

1 - 15 của 27
Cho thuê Kho xưởng 870 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Thị trấn Bần Yên Nhân

870 m2
₫ 43.5 triệu

08/06/2020

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Minh Đức

3000 m2
₫ 135 triệu

08/05/2020

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Thị trấn Bần Yên Nhân

500 m2
₫ 23 triệu

08/01/2020

Cho thuê Kho xưởng 5000 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Hòa Phong

5000 m2
₫ 40 triệu

08/01/2020

Cho thuê Kho xưởng 6000 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Bạch Sam

6000 m2
₫ 270 triệu

07/30/2020

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Ngọc Lâm

1500 m2
₫ 72 triệu

07/29/2020

Cho thuê Kho xưởng 1400 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Minh Đức

1400 m2
₫ 63 triệu

07/27/2020

Cho thuê Kho xưởng 6000 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Bạch Sam

6000 m2
₫ 210 triệu

07/27/2020

Cho thuê Kho xưởng 10000 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Ngọc Lâm

10000 m2
₫ 400 triệu

07/27/2020

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Minh Đức

3000 m2
₫ 120 triệu

07/26/2020

Cho thuê Kho xưởng 5000 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Nhân Hòa

5000 m2
₫ 450 triệu

07/26/2020

Cho thuê Kho xưởng 9000 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Ngọc Lâm

9000 m2
₫ 405 triệu

07/25/2020

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Minh Đức

3000 m2
₫ 135 triệu

07/25/2020

Cho thuê Kho xưởng 6000 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Bạch Sam

6000 m2
₫ 240 triệu

07/24/2020

Cho thuê Kho xưởng 4500 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Thị trấn Bần Yên Nhân

4500 m2
₫ 270 triệu

07/24/2020