Cho thuê Kho xưởng tại Hưng Yên

1 - 15 của 136
Cho thuê Kho xưởng 1700 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

1700 m2
₫ 85 triệu

08/08/2020

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Minh Đức

3000 m2
₫ 135 triệu

08/08/2020

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Nghĩa Hiệp

2000 m2
₫ 70 triệu

08/08/2020

Cho thuê Kho xưởng 2600 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Nghĩa Hiệp

2600 m2
₫ 96 triệu

08/08/2020

Cho thuê Kho xưởng 10000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

10000 m2
₫ 680 triệu

08/08/2020

Cho thuê Kho xưởng 0 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Giai Phạm

₫ 260 triệu

08/08/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

1000 m2
₫ 46 triệu

08/08/2020

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Minh Hải

3000 m2
₫ 150 triệu

08/08/2020

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

1500 m2
₫ 75 triệu

08/08/2020

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Minh Hải

3000 m2
₫ 150 triệu

08/08/2020

Cho thuê Kho xưởng 5000 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Minh Đức

5000 m2
₫ 200 triệu

08/08/2020

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Trung Hưng

2000 m2
₫ 90 triệu

08/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 9000 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Ngọc Lâm

9000 m2
₫ 405 triệu

08/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Nghĩa Hiệp

1300 m2
₫ 49 triệu

08/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 1250 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Thị trấn Như Quỳnh

1250 m2
₫ 62 triệu

08/07/2020