Cho thuê kho xưởng tại Hưng Yên

1 - 15 của 128
Cho thuê Kho xưởng 4005 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Minh Đức

4005 m2
₫ 240 triệu

01/25/2020

Cho thuê Kho xưởng 1700 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

1700 m2
₫ 81.6 triệu

01/22/2020

Cho thuê Kho xưởng 0 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Lạc Hồng

₫ 350 triệu

01/18/2020

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Giai Phạm

1500 m2
₫ 67.5 triệu

01/18/2020

Cho thuê Kho xưởng 6000 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Bạch Sam

6000 m2
₫ 270 triệu

01/18/2020

Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

1300 m2
₫ 90 triệu

01/18/2020

Cho thuê Kho xưởng 3200 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

3200 m2
₫ 160 triệu

01/15/2020

Cho thuê Kho xưởng 1700 m2 tại Huyện Văn Giang

Hưng Yên, Huyện Văn Giang, Xã Vĩnh Khúc

1700 m2
₫ 71.4 triệu

01/14/2020

Cho thuê Kho xưởng 4600 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Thị trấn Như Quỳnh

4600 m2
₫ 207 triệu

01/14/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Thị trấn Như Quỳnh

1000 m2
₫ 40 triệu

01/14/2020

Cho thuê Kho xưởng 5000 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

5000 m2
₫ 200 triệu

01/14/2020

Cho thuê Kho xưởng 1700 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

1700 m2
₫ 85 triệu

01/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 1700 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Giai Phạm

1700 m2
₫ 68 triệu

01/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 3800 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

3800 m2
₫ 152 triệu

01/13/2020

Cho thuê Kho xưởng 2800 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

2800 m2
₫ 140 triệu

01/13/2020