Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

1 - 15 của 43
Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Long Bình

2400 m2
₫ 288 triệu

11/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Bửu Hoà

600 m2
₫ 30 triệu

11/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Tân Hạnh

2000 m2
₫ 80 triệu

11/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Phước Tân

800 m2
₫ 30 triệu

11/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Tam Phước

2800 m2
₫ 252 triệu

11/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Long Bình

520 m2
₫ 35 triệu

11/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Phước Tân

1200 m2
₫ 35 triệu

11/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường An Bình

50000 m2
₫ 2.5 tỷ

11/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Tân Phong

1000 m2
₫ 60 triệu

11/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Trảng Dài

1499 m2
₫ 90 triệu

11/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Phước Tân

215 m2
₫ 12 triệu

11/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Tam Phước

1300 m2
₫ 910 triệu

11/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Long Bình Tân

1200 m2
₫ 36 triệu

11/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Phước Tân

6000 m2
₫ 280 triệu

11/21/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Bửu Hoà

700 m2
₫ 25 triệu

11/21/2020