Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

1 - 13 của 13
Cho thuê Kho xưởng 220 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Tân Tiến

220 m2
₫ 6 triệu

11/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 7005 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Long Bình

7005 m2
3
₫ 55 triệu

11/5/2019

Cho thuê Kho xưởng 5000 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Long Bình

5000 m2
₫ 300 triệu

11/4/2019

Cho thuê Kho xưởng 5000 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Hóa An

5000 m2
₫ 300 triệu

11/4/2019

Cho thuê Kho xưởng 8500 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường An Bình

8500 m2
₫ 450 triệu

11/4/2019

Cho thuê Kho xưởng 8545 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường An Bình

8545 m2
Đông
₫ 427.25 triệu

11/3/2019

Cho thuê Kho xưởng 20000 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Long Bình Tân

20000 m2
₫ 900 triệu

11/3/2019

Cho thuê Kho xưởng 4000 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Long Bình

4000 m2
₫ 130 triệu

11/3/2019

Cho thuê Kho xưởng 2500 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Hóa An

2500 m2
₫ 150 triệu

11/1/2019

Cho thuê Kho xưởng 8545 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường An Bình

8545 m2
₫ 500 triệu

11/1/2019

Cho thuê Kho xưởng 4500 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Long Bình

4500 m2
₫ 540 triệu

10/29/2019

Cho thuê Kho xưởng 5000 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Hóa An

5000 m2
₫ 300 triệu

10/29/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường An Bình

500 m2
₫ 20 triệu

5/9/2018