Cho thuê Kho xưởng tại Cần Thơ

1 - 9 của 9
Cho thuê Kho xưởng 160 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

160 m2
₫ 10 triệu

07/08/2020

Cho thuê Kho xưởng 2040 m2 tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Long Tuyền

2040 m2
₫ 50 triệu

07/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Bình

500 m2
₫ 18 triệu

07/03/2020

Cho thuê Kho xưởng 750 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Bình

750 m2
₫ 35 triệu

07/03/2020

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Long Tuyền

3000 m2
₫ 180 triệu

07/01/2020

Cho thuê Kho xưởng 160 m2 tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Long Tuyền

160 m2
₫ 10 triệu

06/30/2020

Cho thuê Kho xưởng 480 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Cái Khế

480 m2
₫ 38 triệu

06/30/2020

Cho thuê Kho xưởng 1800 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Hưng Phú

1800 m2
₫ 100 triệu

06/26/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng

1000 m2
₫ 60 triệu

05/12/2020