Cho thuê Kho xưởng tại Cần Thơ

1 - 8 của 8
Cho thuê Kho xưởng 480 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Cái Khế

480 m2
₫ 38 triệu

05/24/2020

Cho thuê Kho xưởng 160 m2 tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Long Tuyền

160 m2
₫ 10 triệu

05/21/2020

Cho thuê Kho xưởng 750 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Bình

750 m2
₫ 35 triệu

05/20/2020

Cho thuê Kho xưởng 400 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Lê Bình

400 m2
₫ 17 triệu

05/19/2020

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Bình

500 m2
₫ 18 triệu

05/19/2020

Cho thuê Kho xưởng 240 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Cái Khế

240 m2
₫ 10 triệu

05/15/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Ba Láng

1000 m2
₫ 60 triệu

05/12/2020

Cho thuê Kho xưởng 700 m2 tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Long Hòa

700 m2
₫ 32 triệu

05/06/2020