Cho thuê Kho xưởng tại Tp. Dĩ An, Bình Dương

1 - 15 của 37
Cho thuê Kho xưởng 10000 m2 tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường An Bình

10000 m2
₫ 800 triệu

07/12/2020

Cho thuê Kho xưởng 550 m2 tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Tân Bình

550 m2
₫ 20 triệu

07/11/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường An Bình

1000 m2
₫ 70 triệu

07/10/2020

Cho thuê Kho xưởng 5200 m2 tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Tân Đông Hiệp

5200 m2
₫ 200 triệu

07/09/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Tân Bình

1000 m2
₫ 40 triệu

07/09/2020

Cho thuê Kho xưởng 2300 m2 tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Tân Đông Hiệp

2300 m2
₫ 160 triệu

07/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 8500 m2 tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường An Bình

8500 m2
₫ 700 triệu

07/05/2020

Cho thuê Kho xưởng 0 m2 tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Đông Hoà

₫ 300 triệu

07/05/2020

Cho thuê Kho xưởng 10000 m2 tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Tân Bình

10000 m2
₫ 600 triệu

07/05/2020

Cho thuê Kho xưởng 1100 m2 tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Tân Bình

1100 m2
₫ 65 triệu

07/05/2020

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Tân Bình

500 m2
₫ 25 triệu

07/05/2020

Cho thuê Kho xưởng 4000 m2 tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Tân Đông Hiệp

4000 m2
₫ 260 triệu

07/02/2020

Cho thuê Kho xưởng 100 m2 tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Dĩ An

100 m2
₫ 6 triệu

07/01/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Dĩ An

1000 m2
₫ 5 triệu

07/01/2020