Cho thuê kho xưởng tại Tp. Dĩ An, Bình Dương

1 - 15 của 42
Cho thuê kho xưởng tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Tân Bình

500 m2
₫ 25 triệu

09/30/2020

Cho thuê kho xưởng tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Tân Bình

550 m2
₫ 20 triệu

09/30/2020

Cho thuê kho xưởng tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường An Bình

1000 m2
₫ 70 triệu

09/29/2020

Cho thuê kho xưởng tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Bình Thắng

3000 m2
₫ 70 triệu

09/29/2020

Cho thuê kho xưởng tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Dĩ An

1400 m2
₫ 120 triệu

09/23/2020

Cho thuê kho xưởng tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Dĩ An

1000 m2
₫ 60 triệu

09/23/2020

Cho thuê kho xưởng tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Dĩ An

500 m2
₫ 5 triệu

09/23/2020

Cho thuê kho xưởng tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Dĩ An

800 m2
₫ 6 triệu

09/23/2020

Cho thuê kho xưởng tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Dĩ An

1000 m2
₫ 5 triệu

09/23/2020

Cho thuê kho xưởng tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Dĩ An

800 m2
₫ 5 triệu

09/23/2020

Cho thuê kho xưởng tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Dĩ An

8000 m2

09/23/2020

Cho thuê kho xưởng tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Dĩ An

1000 m2
₫ 6 triệu

09/23/2020

Cho thuê kho xưởng tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Dĩ An

1000 m2
₫ 5 triệu

09/23/2020

Cho thuê kho xưởng tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Dĩ An

1000 m2
₫ 7 triệu

09/23/2020