Cho thuê kho xưởng tại Thị Xã Dĩ An, Bình Dương

1 - 15 của 34
Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

500 m2
₫ 40.5 triệu

11/19/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

500 m2
₫ 37.5 triệu

11/19/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

500 m2
₫ 37.5 triệu

11/19/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

500 m2
₫ 40.5 triệu

11/19/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

500 m2
₫ 37.5 triệu

11/19/2019

Cho thuê Kho xưởng 3500 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã An Bình

3500 m2
₫ 175 triệu

11/18/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Bình An

₫ 46 triệu

11/18/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

500 m2
₫ 37.5 triệu

11/15/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

500 m2
₫ 37.5 triệu

11/15/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

500 m2
₫ 37.5 triệu

11/15/2019

Cho thuê Kho xưởng 5000 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Bình Thắng

5000 m2
₫ 350 triệu

11/15/2019

Cho thuê Kho xưởng -2 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Tân Đông Hiệp

-2 m2
₫ 7.5 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Tân Đông Hiệp

3000 m2
₫ 7.5 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

500 m2
₫ 37.5 triệu

11/14/2019