Cho thuê kho xưởng tại Thị Xã Dĩ An, Bình Dương

1 - 15 của 28
Cho thuê Kho xưởng 1100 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Tân Bình

1100 m2
₫ 65 triệu

12/07/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Tân Bình

500 m2
₫ 25 triệu

12/07/2019

Cho thuê Kho xưởng 550 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Tân Bình

550 m2
₫ 20 triệu

12/02/2019

Cho thuê Kho xưởng 5200 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Tân Đông Hiệp

5200 m2
₫ 200 triệu

12/02/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Bình An

1000 m2
₫ 46 triệu

11/29/2019

Cho thuê Kho xưởng 10000 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã An Bình

10000 m2
₫ 800 triệu

11/28/2019

Cho thuê Kho xưởng 3500 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã An Bình

3500 m2
₫ 175 triệu

11/27/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Bình Thắng

2000 m2
₫ 140 triệu

11/24/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

500 m2
₫ 40.5 triệu

11/23/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

500 m2
₫ 40.5 triệu

11/23/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

500 m2
₫ 37.5 triệu

11/23/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

500 m2
₫ 37.5 triệu

11/23/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

500 m2
₫ 37.5 triệu

11/23/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Bình An

₫ 46 triệu

11/18/2019