Cho thuê kho xưởng tại Thị Xã Dĩ An, Bình Dương

1 - 15 của 21
Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

1000 m2
₫ 1 tỷ

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 10000 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã An Bình

10000 m2
₫ 800 triệu

12/10/2019

Cho thuê Kho xưởng 1100 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Tân Bình

1100 m2
₫ 65 triệu

12/07/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Tân Bình

500 m2
₫ 25 triệu

12/07/2019

Cho thuê Kho xưởng 550 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Tân Bình

550 m2
₫ 20 triệu

12/02/2019

Cho thuê Kho xưởng 5200 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Tân Đông Hiệp

5200 m2
₫ 200 triệu

12/02/2019

Cho thuê Kho xưởng 3500 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã An Bình

3500 m2
₫ 175 triệu

11/27/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã An Bình

2000 m2

03/04/2019

Cho thuê Kho xưởng 200 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã An Bình

200 m2

10/24/2018

Cho thuê Kho xưởng 300 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

300 m2
₫ 5 triệu

12/11/2017

Cho thuê Kho xưởng 7300 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

7300 m2
₫ 5 triệu

11/25/2017

Cho thuê Kho xưởng 300 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Bình An

300 m2

04/13/2017

Cho thuê Kho xưởng 300 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

300 m2
Đông Bắc

03/13/2017

Cho thuê Kho xưởng 1996 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Bình An

1996 m2
₫ 50 triệu

02/07/2017