Cho thuê kho xưởng tại Huyện Thuận An, Bình Dương

1 - 13 của 13
Cho thê kho 360m2 gần ngã tư Bình Phước

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Vĩnh Phú

360 m2
₫ 20 triệu

12/05/2019

Cho thuê Kho xưởng 1100 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã An Phú

1100 m2
₫ 65 triệu

12/07/2019

Cho thuê Kho xưởng 1100 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã An Phú

1100 m2
₫ 65 triệu

12/07/2019

Cho thuê Kho xưởng 700 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã An Phú

700 m2
₫ 30 triệu

12/07/2019

Cho thuê Kho xưởng 350 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã An Phú

350 m2
₫ 15 triệu

12/07/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã An Phú

2000 m2
₫ 100 triệu

12/02/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã An Phú

500 m2
1
₫ 25 tỷ

11/30/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Thuận Giao

2000 m2
₫ 120 triệu

11/27/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Vĩnh Phú

1000 m2
₫ 52 triệu

11/27/2017

Cho thuê Kho xưởng 3380 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã An Phú

3380 m2

10/17/2017

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Bình Chuẩn

2000 m2

02/08/2017

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Bình Chuẩn

2000 m2

01/19/2017

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Bình Chuẩn

2000 m2

01/16/2017