Cho thuê kho xưởng tại Huyện Thuận An, Bình Dương

1 - 15 của 18
Cho thuê Kho xưởng 0 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Bình Chuẩn

₫ 91 triệu

02/19/2020

Cho thuê Kho xưởng 370 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Thuận Giao

370 m2
₫ 24 triệu

02/17/2020

Cho thuê Kho xưởng 3500 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã An Phú

3500 m2
₫ 182 triệu

02/16/2020

Cho thuê Kho xưởng 2200 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã An Phú

2200 m2
₫ 132 triệu

02/16/2020

Cho thuê Kho xưởng 5000 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã An Phú

5000 m2
₫ 339 triệu

02/16/2020

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

3000 m2
₫ 120 triệu

02/15/2020

Cho thuê Kho xưởng 800 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Thuận Giao

800 m2
₫ 58 triệu

02/15/2020

Cho thuê Kho xưởng 300 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Thuận Giao

300 m2
₫ 20 triệu

02/15/2020

Cho thuê Kho xưởng 2800 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Thuận Giao

2800 m2
₫ 186 triệu

02/15/2020

Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Bình Chuẩn

1300 m2
₫ 91 triệu

02/14/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã An Phú

1000 m2
₫ 40 triệu

02/12/2020

Cho thuê Kho xưởng 4000 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã An Phú

4000 m2
₫ 187 triệu

02/12/2020

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã An Phú

1500 m2
₫ 40 triệu

02/11/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Vĩnh Phú

1000 m2
₫ 52 triệu

11/27/2017

Cho thuê Kho xưởng 3380 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã An Phú

3380 m2

10/17/2017