Cho thuê kho xưởng tại Bình Dương

1 - 15 của 75
Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Xã An Phú

500 m2
₫ 23 triệu

09/30/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Xã An Phú

1000 m2
Đông Nam
₫ 50 triệu

09/30/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Xã Bình Chuẩn

1600 m2
₫ 70 triệu

09/30/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Xã An Phú

1000 m2
₫ 50 triệu

09/30/2020

Cho thuê kho xưởng tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Tân Bình

500 m2
₫ 25 triệu

09/30/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Xã An Phú

300 m2
₫ 20 triệu

09/30/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Xã An Phú

1100 m2
₫ 50 triệu

09/30/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Xã An Phú

1100 m2
₫ 65 triệu

09/30/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Xã An Phú

700 m2
₫ 30 triệu

09/30/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Xã An Phú

1000 m2
Đông Nam
₫ 50 triệu

09/30/2020

Cho thuê kho xưởng tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Tân Bình

550 m2
₫ 20 triệu

09/30/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Xã An Phú

450 m2
Đông
2
₫ 20 triệu

09/30/2020

Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Thuận An

Bình Dương, Thành phố Thuận An, Xã An Phú

2000 m2
₫ 100 triệu

09/30/2020

Cho thuê kho xưởng tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường An Bình

1000 m2
₫ 70 triệu

09/29/2020