Cho thuê kho xưởng tại Bình Dương

1 - 15 của 39
Cho thê kho 360m2 gần ngã tư Bình Phước

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Vĩnh Phú

360 m2
₫ 20 triệu

12/05/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

1000 m2
₫ 1 tỷ

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 10000 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã An Bình

10000 m2
₫ 800 triệu

12/10/2019

Cho thuê Kho xưởng 1100 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã An Phú

1100 m2
₫ 65 triệu

12/07/2019

Cho thuê Kho xưởng 1100 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã An Phú

1100 m2
₫ 65 triệu

12/07/2019

Cho thuê Kho xưởng 1100 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Tân Bình

1100 m2
₫ 65 triệu

12/07/2019

Cho thuê Kho xưởng 700 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã An Phú

700 m2
₫ 30 triệu

12/07/2019

Cho thuê Kho xưởng 350 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã An Phú

350 m2
₫ 15 triệu

12/07/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Tân Bình

500 m2
₫ 25 triệu

12/07/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã An Phú

2000 m2
₫ 100 triệu

12/02/2019

Cho thuê Kho xưởng 550 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Tân Bình

550 m2
₫ 20 triệu

12/02/2019

Cho thuê Kho xưởng 5200 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Tân Đông Hiệp

5200 m2
₫ 200 triệu

12/02/2019

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã An Phú

500 m2
1
₫ 25 tỷ

11/30/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Xã Bình An

1000 m2
₫ 46 triệu

11/29/2019