Cho thuê kho xưởng tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

1 - 15 của 19
Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Khắc Niệm

3000 m2
₫ 90 triệu

11/16/2019

Cho thuê Kho xưởng 5000 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Hạp Lĩnh

5000 m2
₫ 250 triệu

11/16/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Vân Dương

3000 m2
₫ 1 tỷ

11/15/2019

Cho thuê Kho xưởng 0 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Vân Dương

₫ 3 tỷ

11/15/2019

Cho thuê Kho xưởng 1100 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Khúc Xuyên

1100 m2
₫ 60 triệu

11/15/2019

Cho thuê Kho xưởng 1400 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Vân Dương

1400 m2
₫ 100 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Hạp Lĩnh

2000 m2
₫ 120 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Vân Dương

2000 m2
₫ 140 triệu

11/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Khắc Niệm

1500 m2
₫ 75 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 2500 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Khắc Niệm

2500 m2
₫ 125 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Khắc Niệm

1000 m2
₫ 68 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 2500 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Khắc Niệm

2500 m2
₫ 140 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 1400 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Khắc Niệm

1400 m2
₫ 65 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 900 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Khắc Niệm

900 m2
₫ 45 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 5000 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Khắc Niệm

5000 m2
₫ 28 triệu

11/11/2019