Mua bán đất nền tại Việt Nam

1 - 15 của 44
Cho thuê Kho xưởng 800 m2 tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Xã Tương Giang

800 m2
₫ 52 triệu

12/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 4000 m2 tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Phường Tân Hồng

4000 m2
₫ 256 triệu

12/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Xã Tương Giang

1300 m2
₫ 72.8 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 800 m2 tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Thị Trấn Từ Sơn

800 m2
₫ 44 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 4100 m2 tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Thị Trấn Từ Sơn

4100 m2
₫ 254.2 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 2300 m2 tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Thị Trấn Từ Sơn

2300 m2
₫ 142.6 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 900 m2 tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Phường Tân Hồng

900 m2
₫ 45 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Phường Tân Hồng

3000 m2
₫ 183 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 3500 m2 tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Phường Đình Bảng

3500 m2
₫ 262.5 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 3200 m2 tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Phường Tân Hồng

3200 m2
₫ 217.6 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 7000 m2 tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Thị Trấn Từ Sơn

7000 m2
₫ 455 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 4000 m2 tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Thị Trấn Từ Sơn

4000 m2
₫ 224 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Thị Trấn Từ Sơn

2000 m2
₫ 110 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1100 m2 tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Thị Trấn Từ Sơn

1100 m2
₫ 605 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1800 m2 tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Thị Trấn Từ Sơn

1800 m2
₫ 99 triệu

12/12/2019