Cho thuê kho xưởng tại Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

1 - 15 của 42
Cho Thuê Xưởng 3000m2 Tại Hoàn Sơn, Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

3000 m2
₫ 100 triệu

12/08/2019

Cho thuê Kho xưởng 4500 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

4500 m2
₫ 261 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1680 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1680 m2
₫ 109.2 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 800 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

800 m2
₫ 40 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 4300 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

4300 m2
₫ 279.5 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 3300 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

3300 m2
₫ 184.8 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1300 m2
₫ 78 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 600 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

600 m2
₫ 36 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1300 m2
₫ 78 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Hoàn Sơn

1000 m2
₫ 56 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1800 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1800 m2
₫ 99 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 800 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

800 m2
₫ 45 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1300 m2
₫ 82 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 960 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Hoàn Sơn

960 m2
₫ 615 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 510 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

510 m2
₫ 310 triệu

12/12/2019