Cho thuê kho xưởng tại Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

1 - 15 of 43
1000 m2 Factory Warehouse for rent in District Tien Du

Bac Ninh, District Tien Du, Xa Dai Dong

1000 m2
₫ 63 mill

01/18/2020

1600 m2 Factory Warehouse for rent in District Tien Du

Bac Ninh, District Tien Du, Xa Hoan Son

1600 m2
₫ 118 mill

01/18/2020

2600 m2 Factory Warehouse for rent in District Tien Du

Bac Ninh, District Tien Du, Xa Dai Dong

2600 m2
₫ 252 mill

01/14/2020

3000 m2 Factory Warehouse for rent in District Tien Du

Bac Ninh, District Tien Du, Xa Hoan Son

3000 m2
₫ 230 mill

01/14/2020

3000 m2 Factory Warehouse for rent in District Tien Du

Bac Ninh, District Tien Du, Xa Dai Dong

3000 m2
₫ 231 mill

01/14/2020

5500 m2 Factory Warehouse for rent in District Tien Du

Bac Ninh, District Tien Du, Xa Hoan Son

5500 m2
₫ 300 mill

01/14/2020

1800 m2 Factory Warehouse for rent in District Tien Du

Bac Ninh, District Tien Du, Xa Hoan Son

1800 m2
₫ 145 mill

01/14/2020

4000 m2 Factory Warehouse for rent in District Tien Du

Bac Ninh, District Tien Du, Xa Dai Dong

4000 m2
₫ 230 mill

01/14/2020

1800 m2 Factory Warehouse for rent in District Tien Du

Bac Ninh, District Tien Du, Xa Dai Dong

1800 m2
₫ 144 mill

01/14/2020

2700 m2 Factory Warehouse for rent in District Tien Du

Bac Ninh, District Tien Du, Xa Dai Dong

2700 m2
₫ 175.5 mill

01/13/2020

1500 m2 Factory Warehouse for rent in District Tien Du

Bac Ninh, District Tien Du, Xa Dai Dong

1500 m2
₫ 90 mill

01/13/2020

1800 m2 Factory Warehouse for rent in District Tien Du

Bac Ninh, District Tien Du, Xa Dai Dong

1800 m2
₫ 104.4 mill

01/13/2020

1680 m2 Factory Warehouse for rent in District Tien Du

Bac Ninh, District Tien Du, Xa Dai Dong

1680 m2
₫ 109.2 mill

01/13/2020

1300 m2 Factory Warehouse for rent in District Tien Du

Bac Ninh, District Tien Du, Xa Dai Dong

1300 m2
₫ 79.3 mill

01/13/2020