Cho thuê kho xưởng tại Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

1 - 15 của 39
Cho Thuê Xưởng 3000m2 Tại Hoàn Sơn, Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

3000 m2
₫ 100 triệu

11/24/2019

Cho thuê Kho xưởng 1800 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1800 m2
₫ 144 triệu

12/06/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1000 m2
₫ 63 triệu

12/04/2019

Cho thuê Kho xưởng 4000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Nội Duệ

4000 m2

12/04/2019

Cho thuê Kho xưởng 4000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Hoàn Sơn

4000 m2
-1
₫ 150 triệu

12/03/2019

Cho thuê Kho xưởng 4000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

4000 m2
₫ 230 triệu

11/30/2019

Cho thuê Kho xưởng 5500 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Hoàn Sơn

5500 m2
₫ 300 triệu

11/30/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

3000 m2
₫ 231 triệu

11/30/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Hoàn Sơn

3000 m2
₫ 230 triệu

11/30/2019

Cho thuê Kho xưởng 2700 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

2700 m2
₫ 175.5 triệu

11/29/2019

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1500 m2
₫ 90 triệu

11/29/2019

Cho thuê Kho xưởng 1800 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1800 m2
₫ 104.4 triệu

11/29/2019

Cho thuê Kho xưởng 1680 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1680 m2
₫ 109.2 triệu

11/29/2019

Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1300 m2
₫ 79.3 triệu

11/29/2019

Cho thuê Kho xưởng 5700 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Nội Duệ

5700 m2
₫ 455 triệu

11/28/2019