Cho thuê Kho xưởng tại Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

1 - 15 của 77
Cho thuê Kho xưởng 600 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

600 m2
₫ 36 triệu

08/08/2020

Cho thuê Kho xưởng 4500 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

4500 m2
₫ 261 triệu

08/08/2020

Cho thuê Kho xưởng 4000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Hoàn Sơn

4000 m2
-1
₫ 150 triệu

08/08/2020

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

3000 m2
₫ 150 triệu

08/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 510 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

510 m2
₫ 310 triệu

08/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1300 m2
₫ 82 triệu

08/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1300 m2
₫ 78 triệu

08/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 960 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Hoàn Sơn

960 m2
₫ 615 triệu

08/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1300 m2
₫ 78 triệu

08/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 800 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

800 m2
₫ 45 triệu

08/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 1800 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1800 m2
₫ 99 triệu

08/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 600 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

600 m2
₫ 48.5 triệu

08/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 8010 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Hoàn Sơn

8010 m2
₫ 737 triệu

08/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 3199 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

3199 m2
₫ 258 triệu

08/06/2020

Cho thuê Kho xưởng 1600 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Nội Duệ

1600 m2
₫ 147 triệu

08/06/2020