Cho thuê kho xưởng tại Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

1 - 15 của 53
Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1000 m2
₫ 63 triệu

04/02/2020

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

2000 m2
₫ 160 triệu

03/31/2020

Cho thuê Kho xưởng 550 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

550 m2
₫ 44.55 triệu

03/31/2020

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Hoàn Sơn

2000 m2
₫ 162 triệu

03/30/2020

Cho thuê Kho xưởng 1600 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Hoàn Sơn

1600 m2
₫ 118 triệu

03/30/2020

Cho thuê Kho xưởng 7100 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

7100 m2
₫ 610 triệu

03/30/2020

Cho thuê Kho xưởng 640 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Hoàn Sơn

640 m2
₫ 41 triệu

03/30/2020

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1500 m2
₫ 105 triệu

03/30/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Hoàn Sơn

1000 m2
₫ 80 triệu

03/30/2020

Cho thuê Kho xưởng 1800 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1800 m2
₫ 144 triệu

03/30/2020

Cho thuê Kho xưởng 4000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

4000 m2
₫ 230 triệu

03/30/2020

Cho thuê Kho xưởng 5500 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Hoàn Sơn

5500 m2
₫ 300 triệu

03/30/2020

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

3000 m2
₫ 231 triệu

03/30/2020

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Hoàn Sơn

3000 m2
₫ 230 triệu

03/30/2020

Cho thuê Kho xưởng 2600 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

2600 m2
₫ 252 triệu

03/30/2020