Mua bán căn hộ tại Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 49
Cho Thuê Xưởng 3000m2 Tại Hoàn Sơn, Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

3000 m2
₫ 100 triệu

02/07/2020

Cho thuê Kho xưởng 2700 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

2700 m2
₫ 175.5 triệu

02/17/2020

Cho thuê Kho xưởng 600 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

600 m2
₫ 36 triệu

02/17/2020

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1500 m2
₫ 90 triệu

02/15/2020

Cho thuê Kho xưởng 1800 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1800 m2
₫ 104.4 triệu

02/15/2020

Cho thuê Kho xưởng 1680 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1680 m2
₫ 109.2 triệu

02/15/2020

Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1300 m2
₫ 79.3 triệu

02/15/2020

Cho thuê Kho xưởng 7600 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

7600 m2
₫ 425.6 triệu

02/15/2020

Cho thuê Kho xưởng 1200 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1200 m2
₫ 72 triệu

02/15/2020

Cho thuê Kho xưởng 4000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

4000 m2
₫ 248 triệu

02/15/2020

Cho thuê Kho xưởng 9000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

9000 m2
₫ 585 triệu

02/15/2020

Cho thuê Kho xưởng 600 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

600 m2
₫ 32 triệu

02/15/2020

Cho thuê Kho xưởng 7100 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

7100 m2
₫ 610 triệu

02/14/2020

Cho thuê Kho xưởng 4000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Hoàn Sơn

4000 m2
-1
₫ 150 triệu

02/14/2020

Cho thuê Kho xưởng 1800 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Hoàn Sơn

1800 m2
₫ 145 triệu

02/13/2020