Cho thuê kho xưởng tại Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

1 - 15 của 34
Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1000 m2
₫ 63 triệu

11/20/2019

Cho thuê Kho xưởng 2700 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Nội Duệ

2700 m2
₫ 190 triệu

11/18/2019

Cho thuê Kho xưởng 4000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Nội Duệ

4000 m2

11/18/2019

Cho thuê Kho xưởng 4000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Hoàn Sơn

4000 m2
-1
₫ 150 triệu

11/18/2019

Cho thuê Kho xưởng 10000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Hoàn Sơn

10000 m2
₫ 7 tỷ

11/16/2019

Cho thuê Kho xưởng 2400 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Thị Trấn Lim

2400 m2
₫ 100 triệu

11/15/2019

Cho thuê Kho xưởng 5500 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Hoàn Sơn

5500 m2
₫ 300 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 4000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

4000 m2
₫ 230 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 2700 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

2700 m2
₫ 175.5 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1500 m2
₫ 90 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 1800 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1800 m2
₫ 104.4 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 1680 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1680 m2
₫ 109.2 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1300 m2
₫ 79.3 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 1200 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1200 m2
₫ 72 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 7600 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

7600 m2
₫ 425.6 triệu

11/14/2019