Cho thuê kho xưởng tại Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

1 - 15 của 17
Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành, Xã Hà Mãn

1300 m2
₫ 58.5 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành, Xã Thanh Khương

1500 m2
₫ 67.5 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành, Xã Hà Mãn

1000 m2
₫ 45 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1600 m2 tại Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành, Xã Thanh Khương

1600 m2
₫ 56 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành, Xã Thanh Khương

1000 m2
₫ 50 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành, Xã Thanh Khương

1000 m2
₫ 50 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành, Xã Thanh Khương

1500 m2
₫ 75 tỷ

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành, Xã Hà Mãn

3000 m2
₫ 135 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1700 m2 tại Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành, Xã Xuân Lâm

1700 m2
₫ 85 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành, Xã Trí Quả

1300 m2
₫ 52 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành, Xã Trí Quả

2000 m2
₫ 100 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành, Xã Trí Quả

2000 m2
₫ 120 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành, Xã Thanh Khương

3000 m2
₫ 150 triệu

11/29/2019

Cho thuê Kho xưởng 4000 m2 tại Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành, Xã Trí Quả

4000 m2
₫ 140 triệu

11/29/2019

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành, Xã Thanh Khương

1500 m2
₫ 75 triệu

11/28/2019